Testaus ja tarkastus >> Rakentamisen tuotteiden testaus >> Savunpoisto- ja savunhallintatuotteiden testaus

Savunpoisto- ja savunhallintatuotteiden testaus

Sidebar Image

Tarjoamme savunpoistoluukuille ja savunpoistopuhaltimille niiden tuotestandardien mukaisia hyväksyntätestejä akkreditoidusti. Tarjoamme lisäksi testejä myös muille savunhallinnan tuotteille.

Eurofins Expert Services Oy on akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti (T001). Pätevyysalueemme on esitetty kansallisen akkreditointielimen FINASin verkkosivuilla www.finas.fi. Painovoimaisten savunpoistoluukkujen ja savunpoistopuhaltimien testaus kuuluu akkreditoinnin piiriin. Olemme myös mukana savunpoistoluukkujen ja savunpoistopuhaltimien standardoinnissa sekä savunpoistotyöryhmän toiminnassa. Lue lisää akkreditoiduista pätevyysalueistamme

Savunpoistoluukkujen testaus

​Savunpoistoluukut tulee testata standardin EN 12101-2: Smoke and heat control systems -part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators mukaisesti. Suoritamme kaikki tuotestandardin määrittämät osakokeet.

Tuotestandardi määrittää laajan kirjon osakokeita kuten virtauskertoimen määritys, lämmönkesto, tuulikuormakoe, luotettavuuskoe, kuormituskoe ja toiminta alhaisessa lämpötilassa. Testaamme sekä kattoluukkuja että seinäluukkuja. Virtauskerroinkokeet suoritamme yhteistyökumppanimme kanssa.

​​Savunpoistopuhaltimien testaus

Savunpoistopuhaltimet tulee testata tuotestandardin EN 12101-3: Smoke and heat control systems -part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators mukaisesti. Suoritamme kaikkia standardin määrittämiä osakokeita testihalleissamme.

Muut savunhallintatuotteet

  • Palopellit ja palonrajoittimet

Suoritamme tuotteiden ominaisuuksien määritystä, osakokeita/arviointia myös muiden menetelmien mukaisesti. Kysy myös testausta seuraavien menetelmien mukaan:​

  • Savusulut, EN 12101-1
  • Paineistus EN 12101-6
  • Savunrajoittimet EN 12101-8
  • Ohjauskeskukset EN 12101-9
  • Tehonlähteet EN 12101-10