Testaus ja tarkastus >> Liikennevälineet ja koneet >> ATP-testilaitoksen palvelut

ATP-testilaitoksen palvelut

Sidebar Image

Suomi on ollut vuodesta 1980 mukana ATP-sopimuksessa eli ”Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevassa sopimuksessa”. Nykyisin sopimusmaita on 50. Mukana ovat lähes kaikki Euroopan maat, useimmat Keski-Aasian maat sekä mm. Yhdysvallat.

Sopimus asettaa vaatimukset elintarvikekuljetusvälineiden eristyskyvylle ja jäähdytysteholle sekä tuotteiden kuljetuslämpötiloille. ATP-kuljetuksia ovat käytännössä kaikki pakastettujen elintarvikkeiden kansainväliset maakuljetukset. Myös suurin osa jäähdytettyjen elintarvikkeiden kuljetuksista kuuluu sopimuksen piiriin.

Eurofins Expert Services Oy tekee ​tarkastuslaitoksena kaikkia ATP-sopimuksen mukaisia testejä ja tarkastuksia, joilla selvitetään kuljetusvälineiden vaatimustenmukaisuutta. Testit toteutetaan Vihdin Vakolan toimipisteessä.

ATP-todistukset myöntää Luonnonvarakeskus Luke. Voimassa olevia todistuksia on tällä hetkellä yli 4000 kpl. ​
Lue lisää ATP-todistuksesta

Kuljetusalan ja palveluiden ostajien vaatimusten myötä ATP-tarkastuksen merkitys myös kansallisissa kuljetuksissa on kasvanut. ​Suurin osa ATP-todistuksista annetaankin kuljetusvälineille, joita käytetään vain kotimaassa.