Palvelut >> Testaus ja tarkastus >> Monipuolinen testausympäristö

Monipuolinen testausympäristö

Sidebar Image

Selvitämme lujuus- ja kestävyysominaisuuksia sekä akustisia, ilma-, kosteus- ja lämpöteknisiä ja muita toiminnallisia ominaisuuksia eri olosuhteissa tuotteen ajatellun elinkaaren aikana. Olosuhdekokeissa mallinnamme lämpötilan, kosteuden, auringon säteilyn ja kulutuksen pitkäaikaisvaikutuksia. Palotesteissä arvioimme palokäyttäytymistä, syttyvyyttä, liekin leviämistä sekä lämmön- ja savuntuotantoa.

Palotestaus

Nykyaikaiset uunit tarjoavat mahdollisuuden maa- ja meripuolen rakenteiden palotestaukseen sekä vaaka- että pystysuunnassa, kuormittamattomana tai kuormitettuna. Kattava testilaitteisto mahdollistaa myös pienen mittakaavan palokokeet mm. rakennus-, liikenneväline- ja sisustusmateriaaleille sekä tekstiileille. 

Lue lisää palotestaustiloista

Ilmatekniikka ja akustiikka

Testaamme ilmateknisten laitteiden virtaus-, lämpö- ja ääniteknisiä suoritusarvoja sekä rakennusosien ääni- ja värähtelyteknisiä ominaisuuksia. 

Lue lisää ilmatekniikan ja akustiikan testaushallista

Rakenteiden testaus

Käytössämme on jännitysalusta ja kaksi kuormituskehää, joiden kapasiteetit ovat 2 MN staattisissa ja 1 MN dynaamisissa kokeissa. Testaamme mekaanista kestävyyttä (tärinät, iskut ja rasitus) sekä maanjäristyksen kestävyyttä.

Lue lisäää rakenteiden testaushallista

Rakennusmateriaalien, rakennusosien ja rakenteiden ympäristöolosuhteiden testaus

Erilaisten sääolosuhteiden testaus (lämpötilat ja kosteus) sekä korroosioja vanhennuskokeet. Arvioimme säänkestävyyttä, kondenssiherkkyyttä, homehtumisriskiä, vesitiiveyttä, lämmönläpäisevyyttä ja muodonpysyvyyttä.

Lue lisää materiaalien olosuhdetestauksen testaustiloista

Päästömittaukset

Eri kokoisia testikammioita 0,25 m3 - 4,5 m3. Teemme päästömittaukset M1-luokitusta varten sekä aistinvaraista arviointia ja kenttämittauksia. 

Muovi- ja viemäriputkien kestävyyden testaus

Testaamme liitosten tiiveyttä, paineenkestoa, iskulujuutta ja rengasjäykkyyttä sekä eri lämpötilojen kestävyyttä.

Betonin ja sementtituotteiden toimivuuden testaus

Teemme koostumus- ja rakenneanalyysejä sekä testaamme fysikaalisia ja termisiä ominaisuuksia. Selvitämme myös vaurioitumisen syitä ja kestävyyttä.