Asiantuntijapalvelut >> Venetekniikan asiantuntijapalvelut >> Veneiden vaurioselvitykset

Veneiden vaurioselvitykset

Sidebar Image

Eurofins Expert Services Oy tekee vaativia vaurioselvityksiä veneille ja niiden rakenteille, materiaaleille ja komponenteille. Selvitykset voivat liittyä vaurioiden syy-seuraussuhteiden selvitykseen, onnettomuustutkimuksiin, korjausehdotuksiin sekä päätöksentekoon erilaisissa reklamaatio-, tuotekehitys-, tai vikaantumistapauksissa.

Vaurioselvitykset koostuvat erilaisista analyyseista

  • Kohteen paksuusmittauksista sekä visuaalisesta ja NDT- tarkastelusta
  • Materiaalinäytteiden koostumuksen määrittelystä; lujitemuoveilla usein kovettumisasteen ja lujitepitoisuuden määrityksestä, metalleilla mikrorakenne-, ja kovuusmäärityksistä
  • Murtopinnan tutkimuksesta
  • Epäpuhtauksien ja korroosiotuotteiden kemiallisista analyyseista
  • Näytekappaleen lujuusominaisuuksien mekaanisesta testauksesta
  • Rasituskokeista (UV, suolasumu, kosteus, lämpö)

Analyysien tuloksia verrataan referenssiarvoihin, jotka voivat esimerkiksi suunnitteluarvoja tai standardien antamia arvoja.