Eurofins Suomi >> ExpertServices >> Sertifikaatit

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Kumppanisi menestyksessä

Eurofins Expert Services Oy:n myöntämät sertifikaatit ja tuotehyväksynnät julkaistaan hakukoneessa Sertifikaattihaku.fi.​​

Rakentamisen sertifikaatti rakentajille ja asiantuntijoille

Rakentamisen sertifikaatti varmentaa, että sertifioitu henkilö osaa harjoittaa ilmoittamaansa toimintaa. Myöntämisen perusteena ovat: valmentava koulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. Voimassaolon edellytyksenä on raportointi- ja täydennyskoulutusvaatimusten täyttyminen.

Rakennustuotteiden tuotesertifikaatti​

Tuotesertifikaatteja myönnetään rakentamisen tuotteille ja tuotejärjestelmille sekä kotimaan että viennin tarpeisiin. Sertifiointi tukee ja tarvittaessa täydentää vähimmäisvaatimustason osoittavaa CE-merkintäjärjestelmää.

Johtamisjärjestelmien​ sertifiointi

Sertifioimme laatujärjestelmiä ISO 9001:2015- ja ISO 13485:2016 -standardien mukaisesti sekä ympäristöjärjestelmiä ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti.

Rakennustuotteiden tyyppihyväksynnät 

Eurofins Expert Services Oy on ympäristöministeriön valtuuttama rakennustuotteiden tyyppihyväksyntöjä myöntävä laitos. Tyyppihyväksyntä kertoo, että tuote täyttää Suomen rakentamismääräysten vaatimukset.

​Rakennustuotteiden CE-merkintä

Eurofins Expert Services Oy on rakennustuoteasetuksen ilmoitettu laitos, joka testaa, tarkastaa ja laatii vaatimuksenmukaisuustodistuksia (sertifikaatteja) tuotteille tai tehtaan laadunvalvonnalle tuotetta koskevan harmonisoidun tuotestandardin tai ETA-arvioinnin vaatimalla tavalla.

Eurooppalaiset tekniset arvioinnit, ETA-arvioinnit

ETA-arviointi on tie rakennustuotteiden CE-merkintään, kun tuotteelle ei ole harmonisoitua tuotestandardia tai se poikkeaa tuotestandardista. Eurofins Expert Services Oy on rakennustuoteasetuksen mukainen tuotehyväksyntälaitos ja EOTA:n jäsen, joka laati eurooppalaisia teknisiä arviointeja (ETA).

Laivavarusteiden CE-merkintä (ruorimerkintä)

EU:n laivavarustedirektiivin (2014/90​/EU muutoksineen) mukaiseen RUORI-merkintäjärjestelmään kuuluvat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät varmentamispalvelut. Näitä palveluita saa vain tehtäviin virallisesti ilmoitetuilta laitoksilta. Eurofins Expert Services Oy toimii ilmoitettuna laitoksena laivavarustedirektiivin mukaisilla tuotealueilla.

Huviveneiden CE-sertifiointi

Eurofins Expert Services Oy tekee Ilmoitettuna laitoksena (NB nro 0537) veneiden, venevarusteiden ja venetuotannon tarkastuksia huvivenedirektiivin vaatimusten mukaan.

VAK-tarkastuslaitos ja UN-hyväksynnät​

Eurofins Expert Services Oy toimii Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten testaus- ja hyväksyntälaitoksena eli VAK-tarkastuslaitoksena. Teemme lisäksi myös tarvittavat määräaikaistarkastukset.​