Testaus ja tarkastus >> Rakennusmateriaalien testaus >> Luonnonkivet

Luonnonkivet

Sidebar Image

Luonnonkiven, varsinkin graniitin, marmorin, kalkkikiven ja vuolukiven, käyttö rakentamisessa on lisääntynyt voimakkaasti. Kohteeseen soveltuvan kiven valinta edellyttää sen koostumuksen ja ominaisuuksien tuntemista. Eurofins Expert Services Oy auttaa kiven koostumuksen ja ominaisuuksien selvittämisessä. Tutkimuksia voidaan hyödyntää myös erilaisissa vauriotilanteissa.

Kiven koostumus ja rakenne

Luonnonkiven alkuaine- ja mineraalikoostumus sekä mikrorakenne määrittävät pitkälti sen käyttö- ja kestävyysominaisuudet. Koostumus- ja rakennetutkimuksilla voidaan myös selvittää kivimateriaalien vaurioitumista.

Kiven fysikaaliset ominaisuudet

Kiven käytön kannalta oleellisia fysikaalisia ominaisuuksia ovat puristus- ja taivutuslujuus, huokoisuus, tilavuuspaino, kimmomoduuli, kuluminen ja kemiallinen kestävyys. Kivimateriaalin säänkestävyyttä selvitetään erilaisilla säärasituskokeilla, joissa kivi altistetaan toistuville lämpötila- ja kosteusvaihteluille.

Kiven lämpötekniset ominaisuudet

Monissa sovelluksissa, esimerkiksi tulisijarakenteissa, on tärkeä tuntea kiven lämpötekniset ominaisuudet. Näitä ovat ominaislämpö, lämmönjohtavuus, lämpötilan ja sen vaihtelun kestävyys sekä lämpölaajeneminen.

Kiven ulkonäkö värivirheet ja vaurioituminen

Luonnonkivituotteet valitaan kohteeseensa usein esteettisin perustein. Selvitämme myös ulkonäköön liittyviä kysymyksiä.