Vauriotutkimukset ja ongelmanratkaisut >> Materiaalivauriot >> Korroosiotutkimukset

Korroosiotutkimukset

Sidebar Image

Korroosiovaurioselvityksissä haetaan syy vaurioon; miksi korroosiovaurio on tapahtunut sekä annetaan keinot vaurion estämiseen jatkossa. Tämän lisäksi voidaan arvioida materiaalin soveltuvuus vallitseviin olosuhteisiin sekä selvittää käyttöolosuhteiden syövyttävyys.

Metallien korroosio aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä, turvallisuusriskejä, tuotannon keskeytymisiä sekä tuotteiden vaurioitumista.

On arvioitu, että länsimaissa korroosiokustannukset ovat 2-3 % bruttokansantuotteesta.

Korroosiotutkimusmenetelmiä

  • Metallien koostumus
  • Ympäristön syövyttävyys, vesi tai muu kontaktimateriaali
  • Korroosionopeus eri olosuhteissa
  • Maalien ja muiden korroosiosuojien ominaisuudet/kestävyys
  • Suolasumu, UV, lämpö/kosteus olosuhdetestaus