Palvelut >> Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> VAK-tarkastuslaitos ja UN-hyväksynnät

VAK-tarkastuslaitos ja UN-hyväksynnät

Sidebar Image

Eurofins Expert Services Oy on ​Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten testaus- ja hyväksyntälaitos eli VAK-tarkastuslaitos.

Olemme toimineet VAK-tarkastuslaitoksena vuodesta 2002. Tätä ennen toimimme testauslaitoksena, jonka testausraporttien pohjalta Turvatekniikan keskus myönsi UN-hyväksynnät. Lisäksi meillä on pitkä kokemus erilaisista tutkimus- ja tarkastustehtävistä.

Palveluitamme ovat vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten UN-hyväksynnät ja määräaikaistarkastukset. Tällaisia pakkauksia ovat mm. tynnyrit, kanisterit, laatikot, säkit, erilaiset yhdistetyt pakkaukset, peltipakkaukset ja IBC-pakkaukset.

Teemme pakkauksille tarvittavat testit tyypistä riippuen. Hyväksyttyjen testitulosten perusteella pakkaukset voidaan UN-hyväksyä maantie-, rautatie-, meri- sekä ilmaliikenteeseen.​

Sertifikaattihaku.fi​

Myöntämmme vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten UN-sertifiakatit julkaistaan osoitteessa www.sertifikaattihaku.fi.

Katso tästä kaikki myöntämämme UN-sertifikaatit.

​Suoritamme kaikki VAK-tarkastuslaitoksen tehtävät seuraavilla alueilla

  • ADR-sopimuksen liitteissä tarkoitetut pakkauksen hyväksymiset
  • RID-määräysten liitteessä tarkoitetut pakkauksen hyväksymiset
  • IMDG-säännöstössä tarkoitetut pakkauksen hyväksymiset
  • ICAO-TI-säännöstössä tarkoitetut pakkauksen hyväksymiset

Nesteiden kuljetukseen tarkoitettujen IBC-pakkausten tärinätestilaitteemme on suunniteltu jopa 4500 kg massoille ja sen taajuutta voidaan säätää portaattomasti välillä 0 – 5.5 Hz.