Testaus ja tarkastus >> Rakentamisen tuotteiden testaus >> Vedeneristystuotteet

Vedeneristystuotteet

Sidebar Image

​Teemme vedeneristeiden ja vedeneristysjärjestelmien tuotekehitykseen ja hyväksyntään, sertifiointiin ja laadunvarmentamiseen liittyvää testausta. Näihin sisältyvät mm. testit tuotesertifikaattia varten sekä ETAG 022:n mukaista CE-merkintää varten.

Testaamme kaikkia nestemäisenä levitettäviä vedeneristeitä, levyjärjestelmiä ja vedeneristemattoja oheistuotteineen.

Eurofins Expert Services Oy:n useimmat testausmenetelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin (Finas T001)​.
Lue lisää: Akkreditoidut pätevyysalueet

Lisäksi toimimme monien tuotteiden osalta myös ilmoitettuna laitoksena (NB 0809) tai tyyppihyväksynnän myöntävänä elimenä.

Testauksen lisäksi palvelemme kattavasti kaikissa vedeneristystuotteiden ja -järjestelmien CE-merkintään, tuotehyväksyntään ja laadunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Standardeihin pohjautuvat testimenetelmät

Noudatamme tuote- ja testausstandardien (katso lista alla) mukaisia menetelmiä. Tarvittaessa voimme myös soveltaa testausta asiakkaan tarpeiden mukaan.

 • Vedeneristeen tai pohjusteen tiheys: SFS 3635
 • Vedeneristeen tai pohjusteen kuiva-ainepitoisuus: SFS 3638
 • Vedeneristeen tai pohjusteen IR- analyysi: IR
 • Vedeneristekerroksen kuivakalvonpaksuus: ETAG 022, liite D
 • Vedeneristeen vesitiiviys: EN 1928
 • Vedeneristeen vesitiiviys betonialustalla (1500 kPa H2O / 7 vrk): ETAG 022, EN 14891
 • Täyden mittakaavan lattiarakenteen vesitiiviys (vaneri- tai kevytbetonilaatikko): ETAG 022, liite A
 • Täyden mittakaavan seinärakenteen vesitiiviys: ETAG 022, liite E
 • Seinäsauman ja läpivientien vesitiiviys: ETAG 022, liite F
 • Vesihöyrynläpäisevyys: EN ISO 12572
 • Levy​sauman veto- ja leikkauslujuus (2 mm venytys / 5 min alipainekoe): ETAG 022, liite B
 • Levysauman halkeamansilloituskyky kipsilevyalustalla: EN 1062-7
 • Halkeamansilloituskyky betonialustalla: ETAG 022 / EN 1062-7
 • Kiinnityslaastin tartuntalujuus (alku, vesi, lämpö ja/tai alkali): EN 1348 / EN 14891
 • Kiinnityslaastin tartunta jäädytys-sulatus rasituksen jälkeen: EN 1348
 • Kiinnityslaastin avoaika + tartuntalujuus: EN 1346
 • Kiinnityslaastin kostutuskyky: EN 1347
 • Laatan valuma: EN 1308
 • Kiinnityslaastin taivutuslujuus ja taipuma: EN 12002
 • Laastien tiheys: SFS EN 1015-6
 • Laastien TG-analyysi: Termoanalyysi
 • Saumalaastin puristuslujuus: EN 12808-3
 • Saumalaastin taivutuslujuus: EN 12808-3
 • Saumalaastin kutistuma: EN 12808-4
 • Saumalaasti vedenimukyky: EN 12808-5