Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Huviveneiden CE-sertifiointi >> Valmistuksen jälkeinen sertifiointi

Valmistuksen jälkeinen sertifiointi

Sidebar Image

EU:n alueella myytävien tai käyttöön otettavien huviveneiden, itse rakennettuja veneitä lukuun ottamatta, tulee täyttää Huvivenedirektiivin vaatimukset ja osoituksena tästä veneet tulee CE-merkitä.

Tämä koskee myös yksityisesti EU:n ulkopuolelta tuotavia uusia tai käytettyjä veneitä, jotka on rakennettu 1950 tai sen jälkeen.

Lue lisää huviveneiden CE-sertfiointipalveluistamme.​

Jo rakennetun uuden tai käytetyn veneen tarkastamisessa puhutaan ”Valmistuksen jälkeisestä sertifioinnista” (Post-Construction Assessment (PCA). Tämän sertifioinnin voi tehdä vain Ilmoitettu laitos.

Valmistuksen jälkeinen sertifiointitarkastus käsittää samat osa-alueet, joita vaaditaan tuotannossa oleville veneille. Riippuen veneen koosta, rakenteista ja saatavilla olevista rakennetiedoista voi tarkastusprosessi olla helposti läpivietävissä. Prosessista voi myös muodostua hyvin hankala, jos on vaikea saada varmuutta veneen rakenteista ja niiden lujuudesta. Veneen ostaja saattaa joutua tekemään huomattavia muutoksia veneelle, jotta se saadaan täyttämään Huvivenedirektiivin vaatimukset.

Pakokaasupäästöjen vaatimukset

Myös asennettujen moottoreiden on täytettävä asetetut pakokaasupäästövaatimukset. Yksittäisen koneen pakokaasupäästöjen todentaminen ei ole taloudellisesti järkevää. Kyseessä ei ole pakokaasutesti kuten autojen määräaikaiskatsastuksissa tehtävä, vaan suurempi moottorin ”tyyppitarkastus”, jossa kone asennetaan penkkiin ja ajetaan standardin mukaisilla sykleillä ja kuormituksilla.

Sisä- ja sisäperämoottoriveneitä ei voida jälkisertifioida ilman asennettua konetta. Perämoottoriveneet sitä vastoin voidaan sertifioida ilman, että niissä on kone asennettuna.

Vanha ammattivene huvivenekäytössä – vaaditaan CE-merkintä​Valmistuksen jälkeinen sertifiointi koskee myös ammattiveneinä palvelleita veneitä, kun ne otetaan huvikäyttöön. Vanha ammattivene, oli se sitten EU:n sisällä tai ulkopuolelta tuotu, tulee siis jälkisertifioida.

Eurofins Expert Services tarkastaa uusia työveneitä ja näiden tarkastuksien yhteydessä voidaan työvene myös CE-merkitä. Tällöin työveneen palveltua aikansa työkäytössä, voidaan se myydä myös huvikäyttöön.

Itserakennetun veneen CE-sertifiointi

Itserakennettua venettä ei tarvitse CE-merkitä, mikäli se on omassa käytössä vähintään viisi vuotta valmistuttuaan. Itserakentaminen tarkoittaa, että vene todella tehdään itse. Ammattiapua voidaan joissain kohdin käyttää mutta ns. rakennuttaminen, eli että antaa esim. rungon jonkun muun tehtäväksi, ei ole enää itserakentamista.

Puolivalmisteesta itse rakennettu vene on CE-merkittävä, koska sitä ei huvivenedirektiivis​sä pidetä ”itserakennettuna”. Tällöin puolivalmisteen tekijän on vakuutettava, että tuote siihen valmiusasteeseen saakka täyttää direktiivin vaatimukset. Valmis vene on se CE-sertifioitava.