Vauriotutkimukset ja ongelmanratkaisut >> Kone- ja laitevauriot >> Kitka ja kuluminen

Kitkan ja kulumisen vaurioselvitykset

Sidebar Image

​Kitka ja siitä aiheutuva koneenosien kuluminen ja lopulta rikkoutuminen voivat aiheuttaa erilaisia ja -tasoisia ongelmia, ja pahimmillaan ne pysäyttävät kokonaisia tuotantolaitoksia pitkäksikin aikaa. Kitkan ja kulumisen vaurioselvitykset auttavat yrityksiä päätöksenteossa, jolla vastaavia ongelmia voidaan vähentää.

Kitkan ja siitä aiheutuvan kulumisen taloudellinen vaikutus on valtava

Tuotantolaitoksen ennakoimattomasta seisokista aiheutuvat kustannukset voivat olla melkoiset. Esimerkiksi hiilivoimalan, paperi- ja sellutehtaan tai ydinvoimalaitoksen ennakoimattomien seisokkien kustannusten arvioidaan olevan helposti miljoonaluokkaa.

Vaurioanalyysejä komponenteista laajoihin järjestelmiin

Tyypillisiä vauriotutkimuksen kohteina olevia komponentteja ovat voidellut ja voitelemattomat pyörivät tai liukuvat koneenosat, kuten liuku- ja vierintälaakerit, hammasvaihteet, akselit, kiskot ja johteet. Komponenttivaurion syyn selvittäminen voi johtaa laajempaan laite- tai järjestelmätason tutkimukseen.

Vaurioselvitykset koostuvat tyypillisesti kohteen visuaalisesta tarkastelusta, näytteiden mikroskopiatarkasteluista optisen mikroskoopin ja elektronimikroskoopin avulla, metallin mikrorakenne-, kovuus- ja koostumusmäärityksistä, dimensiomittauksista sekä voiteluaineanalyyseistä. Raportissa analyysitulosten sekä niihin yhdistetyn asiantuntija- ja tutkimustiedon pohjalta arvioidaan vaurioiden syitä ja tehdään korjausehdotuksia, joiden pohjalta tunnistettuja ongelmia voidaan jatkossa välttää.

Palvelumme

  • Voiteluaineanalyysit
  • Hiukkaslaskenta
  • Ferrografia-analyysi
  • Optinen mikroskopia (OM)
  • Elektronimikroskopia (SEM-EDS)
  • Laakerivauriot
  • Voitelutilanteen laskenta
  • Kitka- ja kulumiskokeet