Palvelut >> Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Huviveneiden CE-sertifiointi

Huviveneiden CE-sertifiointi

Sidebar Image

CE-merkki on osoitus tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta ja se mahdollistaa tuotteen vapaan liikkumisen Euroopan talousalueen markkinoilla. Ilmoitetut laitokset tekevät varmentamista (sertifiointia), tarkastuksia ja testauksia joiden pohjalta valmistaja voi CE-merkitä tuotteensa.

Eurofins Expert Services Oy (aikaisemmin VTT Expert Services Oy) tekee akkreditoituna Ilmoitettuna laitoksena (NB nro 0537) veneiden, venevarusteiden ja venetuotannon tarkastuksia huvivenedirektiivin vaatimusten ​mukaan.

Olemme vuodesta 1982 suorittaneet Pohjoismaisen venenormiston (NBS) mukaisia tyyppitarkastuksia huvi- ja työveneille. Meillä on veneenrakennusalan laaja tuntemus ja tehokkaat tarkastusrutiinit. Laajan asiantuntijaverkostomme avulla pystymme varmistamaan, että myös veneenrakennuksen uudet tai monimutkaiset ratkaisut täyttävät säädetyn vaatimustason.

Tarkastuskriteereinä käytetään harmonisoituja standardeja sekä RSG-Guidelinesin ohjeita (RSG = Recreational Craft Sectoral Group). Olemme mukana standardisointityöskentelyssä ja Ilmoitettujen laitosten yhteistyöryhmässä (RSG), joten meillä on ajan tasalla olevat tiedot vaatimuksista ja osaamme huomioida myös tulevia vaatimusmuutoksia.

Teemme kaikki Ilmoitetun laitoksen tehtäviin kuuluvat tarkastustoimet koskien

  • ​Veneitä
  • Venevarusteita esim. polttoainesäiliöt, luulut, ikkunat ja kipinäsuojatut sähkölaitteet
  • Vesiskoottereita
  • Veneiden melupäästöjä
  • Venemoottoreiden pakokaasupäästöjä
  • Venetuotantoa
  • Venevalmistajan laatujärjestelmiä

Lisäksi teemme ISAF:n (International Sailing Federation) valtuuttamana avomerikilpapurjeveneiden rakennetarkastukset ISAF Offshore Special Regulations Structural Plan Review Scheme:n mukaan.

Veneen koeajo, Kewatec Easy 6.1​

Veneen Kewatec Easy 6.1 koeajo tehtiin 20.5.2011 Hangossa. Kokeella selvitettiin koeajostandardin mukaisen kääntösäteen toteutuminen, joka on edellytyksenä kun vene halutaan CE-merkitä.​