Testaus ja tarkastus >> Rakennusmateriaalien testaus >> Puutuotteet

Puutuotteet

Sidebar Image

Puutuotteiden valmistuksessa käytetään erilaisia kemikaaleja parantamaan niiden kestävyyttä. Puuliimoissa käytetään usein esim. formaldehydiä sisältäviä sideaineita, joista saattaa vapautua haitallista formaldehydiä joissakin olosuhteissa.

Puutavaran kestävyyden parantaminen kyllästämällä

Tehokas tapa suojata puuperäisiä tuotteita lahoamiselta ja hyönteisten aiheuttamilta vaurioilta on käsitellä se kemiallisesti kyllästysaineella. Kyllästysaineen tehoaineena käytetään mm. kupariyhdisteitä. Nämä ovat aiemmin käytettyjä, mutta nyt kiellettyjä arseeni- ja kromiyhdisteitä, ympäristöystävällisempi vaihtoehto.

Eurofins Expert Services Oy tekee kyllästysaineiden kemiallista analysointia. Analyysin avulla voidaan selvittää esimerkiksi kyllästeen määrä ja tunkeuma puussa.

Puutuotteiden formaldehydi - terveyshaitta

Vanerin, lastulevyn sekä tapetin valmistuksessa käytettävistä liimoista saattaa jäädä lopputuotteeseen formaldehydijäämiä, jotka vapautuessaan huonontavat sisäilman laatua ja aiheuttavat terveyshaittoja.

Näiden tuotteiden laaduntarkkailuun sekä tuotekehitykseen liittyy olennaisena osana vapautuvan formaldehydin määrittäminen. Tarjoamme erilaisia standardimenetelmiä erilaisiin tarpeisiin, mm.: SFS-EN 717-1, SFS-EN 717-2, SFS-EN 717-3, SFS-EN 12149.

Puutuotteiden analyysipalvelut

 • Kestopuututkimus (Cu, Cr ja As)
 • Vanerin analyysit (Mo ja P)
 • Puutuotteiden formaldehydi (EN- ja JIS-standardit)
 • Kreosootti, kloridi ja tina

Tutkimusta ja tarkastusta

 • Puunsuoja-aineiden kenttäkokeet
 • Kyllästämöiden tarkastustoiminta
 • Puumateriaalien tutkimusryhmät

Kaikki puumateriaalit

 • Painekyllästetty puu (kestopuu)
 • Sahatavara
 • Pylväät
 • Vaneri
 • Lastulevyt
 • Muut puupohjaiset levyt
 • Muut puupohjaiset tuotteet