ExpertServices >> Tietoa meistä >> Akkreditoinnit

Akkreditoinnit

Sidebar Image

Eurofins Expert Services Oy:n testaus-, kalibrointi-, tarkastus- ja sertifiointipalvelut on oleellisilta osin akkreditoitu kansallisen  akkreditointielimen, FINASin toimesta. 

Akkreditoidut tarkastus-, kalibrointi-, sertifiointi- ja testaustoiminnot

Tarkastuslaitokset (EN ISO/IEC 17020)

​Akkreditointitunnus ​Pätevyysalue ​Lisätiedot
I006 1.01 ​Puutuotteiden tarkastus
​I006 1.02 ​Muovituotteiden tarkastus
​I006 1.03 ​Ilmoitettu laitos; huvivenedirektiivi ​Moduulit A1, C1
ks. myös S017 1.08, moduulit B, D, E, F, G
Koko pätevyysalue no 0537
​I006 1.04 ​Betoniterästen, jänneterästen ja raudoitteiden tarkastus
​I006 1.06 ​ISA turvallisuusarviointi
​I006 1.07 ​Turvallisuuteen liittyvät laitteet ja järjestelmät
I006 1.08 ​Ympäristöteknologian tod​entaminen

Kalibrointilaboratoriot (EN ISO/IEC 17025)


​Akkreditointitunnus ​Pätevyysalue Lisätiedot
​K024 1.01 ​Aineenkoetuskoneiden kenttäkalibrointi
- voima
- pituus
Ei-automaattisten vaakojen kenttäkalibrointi
Iskuvasaroiden kenttäkalibrointi
Kovuusmittareiden kenttäkalibrointi
​K024 1.02 ​Kalibrointi; tarkkuusalkometrit
K024 1.03​ ​Kalibrointi; nopeusmittaustutkat  

Järjestelmäsertifiointi (EN ISO/IEC 17021)

​​Akkreditointitunnus ​Pätevyysalue Lisätiedot
​S021 ​Laatujärjestelmät ISO 9001
Ympäristöjärjestelmät ISO 14001
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät OHSAS 18001
Terveyden huollon laitteet ja tarvikkeet ISO 13485
S021 ​Ilmoitettu laitos;
Lääkinnälliset laitteet
In vitro diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet
​ks. myös S017 1.09
Koko pätevyysalue no 0537​

 Tuotesertifiointi (EN ISO/IEC 17​065)

Akkreditointitunnus ​Pätevyysalue Lisätiedot
​S017 1.01 ​Rakennustuotteiden sertifiointi
​S017 1.02 ​Ilmoitettu laitos; rakennustuoteasetus No 0809​  
Ilmoitettu sertifiointilaitos (system 1, 1+, 2+ FPC))
Testauslaboratoriot (system 3) esitetty pätevyysalueen liitteissä: 
​S017 1.03 ​Ilmoitettu laitos ATEX-direktiivi
Räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettujen sähkölaitteiden sertifiointi
No 0537
S017 1.04 ​Ilmoitettu laitos; laivavarustedirektiivi No 0809​
S017 1.05 ​Ilmoitettu laitos; rautatiedirektiivi ​No 0537​​​
​S017 1.06 ​Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä
- tyyppihyväksyntä
- varmennustodistukset
- laadunvalvonnan varmentaja
S017 1.08 ​Ilmoitettu laitos; huvivenedirektiivi ​Moduulit B, D, E, F, G, C1
ks. myös I006 1.03 moduulit A1, C1
Koko pätevyysalue no ​0537
S017 1.09​ ​Ilmoitettu laitos;
Lääkinnälliset laitteet
In vitro diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet
​ks. myös S021
Koko pätevyysalue no 0537​

​​Testauslaboratoriot (EN ISO/IEC 17025)​

​Akkreditointitunnus ​​ ​Pätevyysalue Lisätiedot
T001 1.01 ​Betonin testaus
T001 1.03 ​Puutuotteiden testaus
Ilmoitettu laitos; rakennustuoteasetus
​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809
​T001 1.04 ​Raudoitteet
Kattoturvatuotteet
Ajoneuvojen vetolaitteet
Alleajosuojat
​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02​
Koko pätevyysalue No 0809 
T001 1.05 ​Lasituotteet
Ikkunat
Ovet
Terassilasitukset
​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
​T001 1.06 ​Lämmön- ja vedeneristeet ​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
T001 1.07 ​Muovit ja muoviputket
Vesi- ja viemärilaitteet
Saostuskaivot, pienpuhdistamot ja pumppaamot
Kupariputket
Kaukolämpöputket
​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
​T001 1.08 ​Akustiikka; kanavaäänenvaimentimet, rakennuselementit ja teiden meluesteet
Ilmatekniikka; puhaltimet, lämpöpumput, ilmakanavat asuntoilmanvaihtokoneet, sulku- ja päätelaitteet
​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
​T001 1.09 ​Sisäilmakemia ja materiaaliemissiot ​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
T001 1.10 ​Metallien analytiikka
 
​T001 1.11 ​Paloturvallisuus ​​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02
Koko pätevyysalue No 0809 
​T001 1.13 ​Elektroniikkatuotteet ja Ex-laitteet  
T001 1​.19 ​Pienpoltonlaitteet ​​Ilmoitettu testauslaboratorio (system 3)
Ilmoitettu sertifiointilaitos, ks. S017 1.02​
Koko pätevyysalue No 0809​​ 
T001 1.20 ​Aistinvarainen arviointi; elintarvikekontaktimateriaalit, muoviputket
Kemiallinen analytiikka; elintarvikekontaktimateriaalit, paperi, kartonki, massa
 
​T001 1.22​ ​Maataloustraktorit ja liikkuvat työkoneet ja niiden varusteet
Koneet ja laitteet; melumittaus
Tyyppitarkastus; maatalous- ja metsätraktorit (EU) N:o 167/2013Tutkimuslaitos, luokka A