Vauriotutkimukset ja ongelmanratkaisut >> Materiaalivauriot >> Pinnoitteet ja maalit

Pinnoitteet ja maalit

Sidebar Image

Pinnoitevauriot voivat esiintyä maali- tai muovipinnoitteiden hilseilynä, halkeiluna, kuplimisena värin muutoksina tai irtoamisena. Metallipinnoitteid​en vauriot liittyy usein riittämättömään kerrospaksuuteen tai välimetallikerrosten heikkoon laatuun.

Mahdollisia syitä pinnoiteongelmiin voivat olla mm. pinnoitteen koostumus, tuotannossa tapahtuneet muutokset, käyttökohteeseen soveltumaton materiaalivalinta, lisäaineet tai ulkoiset tekijät. Syiden selvittäminen aloitetaan usein silmämääräisellä arvioinnilla ja mikroskopiatutkimuksilla. Arvioinnin jälkeen tarvittavat tutkimukset räätälöidään tapauskohtaisesti. Tutkimustuloksina saadaan pinnoitteen kemiallinen koostumus, rakenne, vauriomekanismi sekä syyt vaurion syntymiseen.

Tutkimuksissa hyödynnämme mm.

  • Stereomikroskopia
  • Elektronimikroskopia ja röntgenmikroanalyysi (SEM-EDS)
  • Alkuaineiden, epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden analytiikka (XRF, XRD, FTIR, GC-MS)
  • Termiset analyysit (TG/DTA, DSC)
  • Rasituskokeet (UV, suolasumu, kosteus, lämpö)