Testaus ja tarkastus >> Rakennusmateriaalien testaus >> Rakennusmateriaalien päästömittaukset

Rakennusmateriaalien päästömittaukset

Sidebar Image

Sisustus- ja rakennusmateriaaleista sisäilmaan haihtuvat yhdisteet vaikuttavat sisäilmaston viihtyisyyteen ja terveellisyyteen. Eurofins Expert Services Oy:n mittauspalveluilla selvitetään uusien materiaalien päästöt ja autetaan sisäilmaongelmatapauksissa.

Rakennusmateriaalien päästömittaukset M1-luokitusta varten

Suomalaisen M1-luokituksen tavoitteena on edistää vähäpäästöisten tuotteiden kehitystä ja käyttöä. Rakennustietosäätiön myöntämä rakennusmateriaalien päästöluokitusmerkintä M1-merkki edellyttää, että tuotteen päästöt sisäilmaan on mitattu ja ne täyttävät päästöille asetetut vaatimukset. Laboratoriossa päästöistä määritetään haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC, TVOC), ammoniakki ja formaldehydi. Lisäksi tuotteelle suoritetaan aistinvarainen arviointi.

Teemme rakennusmateriaalien päästömittaukset akkreditoidusti (T001) M1-luokituksen testausprotokollan ja standardin EN 16000-9 mukaan. Olemme Rakennustietosäätiön ja Eviran hyväksymä testauslaboratorio.

Tulevaisuudessa rakennusmateriaalein emissiot tulevat osaksi CE-merkintää. Eurofins Expert Service Oy:n testaus- ja analyysimenetelmät vastaavat CE-​merkinnän testistandardin TS16516 mukaisia vaatimuksia.

Pintojen päästömittaukset ​sisäilmaongelmatapauksissa

Päästölähteiden määrittämiseksi sisäilmaongelmakohteessa Eurofins Expert Services Oy mittaa pintojen emissiot paikan päällä kenttäkäyttöisellä FLEC®-kammiolla.

Lähdeselvityksiä voidaan suorittaa myös muille kuin pintamateriaaleille. Tällöin mittaukset on mahdollista tehdä laboratoriossa esimerkiksi tavanomaisilla kammiomenetelmillä tai soveltaa tutkimukseen muita analyysimahdollisuuksia.

Palveluitamme ovat

  • Rakennusmateriaalien päästömittaukset laboratoriossa
  • Rakennusmateriaalien päästömittaukset kentällä
  • Sisäilman laatuanalyysit, pitoisuusmittaukset ​
  • Sisäilmaselvitykset