Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betonin kunto ja vaurioituminen

Betonin kunto ja vaurioituminen

Sidebar Image

Betonin, laastin ja muiden rakennusmateriaalien vaurioituminen ilmenee usein helposti havaittavina lujuuden heikkenemisenä ja ulkonäön muuttumisena.

Tutkimuksilla voidaan selvittää, liittyykö vaurioitumisen syy valmistusvaiheen ongelmiin vai käytön aikaisiin vaiheisiin. Tutkimukset voidaan tehdä rinnakkain esimerkiksi sisäilmatutkimusten tai rakenteellisten selvitysten kanssa.

Kuormituksesta johtuvan mekaanisen heikkenemisen lisäksi betonin vaurioituminen johtuu pääasiassa neljästä syystä. Nämä ovat jäätymisen aiheuttama rasitus, erilaiset kemialliset rasitukset kuten sulfaatin tai muiden aggressiivisten yhdisteiden aiheuttamat reaktiot tai reaktioiden yhdistelmät, raudoitteiden korroosio sekä materiaaliyhdistelmien yhteensopimattomuudesta seuranneet vaikutukset. Vaurioituminen johtaa betoni sisäisen rakenteen heikkenemiseen ja halkeiluun, joka ilmenee alkuvaiheessa mikrorakenteen muutoksina.

Vaurioiden syiden selvittämiseksi ja korjausehdotusten laatimiseksi tarjoamme laajan kokonaisuuden tutkimuksia ja testauksia, jotka valitaan tapauskohtaisesti perustuen pitkään kokemukseen erilaisista vauriomekanismeista ja tapauksista.