Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Huviveneiden CE-sertifiointi >> Melu- ja pakokaasupäästöjen mittaus

Melu- ja pakokaasupäästöjen mittaus

Sidebar Image

Eurofins Expert Services Oy mittaa ja tarkastaa Ilmoitettuna laitoksena melupäästöjä ja pakokaasupäästöjä. Melumittaukset voidaan suorittaa veneen tyyppisertifioinnin yhteydessä tai erillisenä toimeksiantona.

Huvivenedirektiivi vaatii päästöjen mittausta

Huvivenedirektiiviin on liitetty enimmäisvaatimuksia veneiden ja vesiskoottereiden ympäristölle aiheuttamille melu- ja pakokaasupäästöille. Ohiajavan veneen ja vesiskootterin melulle on asetettu desibelirajat ja moottoreille pakokaasupäästörajat.

Veneen valmistajan tulee varmistaa, että veneen aiheuttama melu ei ylitä asetettuja rajoja. Perämoottoreiden ja sisäperämoottoreiden valmistajat ovat huolehtineet koneiden melu- ja pakokaasupäästöjen osalta, että vaatimukset täyttyvät ja näiden tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä. Sen sijaan sisämoottoreiden melupäästömittaukset tulee suorittaa Ilmoitetun laitoksen toimesta.