Rakennusmateriaalien testaus >> Rakennusmateriaalien päästömittaukset >> Aistinvarainen arviointi ja hajun hyväksyttävyys

Aistinvarainen arviointi ja hajun hyväksyttävyys

Sidebar Image

​​

Materiaalin/ tuotteen aistinvarainen arviointi tehdään kammiomenetelmällä standardin ISO 16 000-28 mukaan. Kammion ulostulevan ilman haju arvioidaan hyväksyttävyysasteikolla -1 (täysin ei hyväksyttävä) …+1 (täysin hyväksyttävä )sisäilman laadun kannalta.

Arvion tekee vähintään 15 henkilöä ja tuloksen perusteella saadaan hajun hyväksyttävyyden keskiarvo ja hajonta. Tulosten perusteella voidaan arvioida poikkeaako haju tavanomaisesti hyväksytystä tasosta.​