Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Huviveneiden CE-sertifiointi >> Veneen sertifiointikilpi

Veneen sertifiointikilpi

Sidebar Image

Veneen ostajan on hyvä selvittää ennen ostopäätöstä, täyttääkö tuote suunnitellut käyttötarpeet. Veneen suunnitteluluokka kertoo, millaisiin käyttöolosuhteisiin vene on suunniteltu. Suunnitteluluokka ilmenee valmistaj​an kilvestä ja Omistajan käsikirjasta.

Ostajan kannattaa tarkastaa

Että veneessä on CE-merkki. Jos veneessä on Eurofinsin kilpi (ennen VTT-kilpi), kertoo se lisäksi ostajalle, että venemallin ja mahdollisesti tuotannon on tarkastanut puolueeton asiantuntija.
Että veneen mukana toimitetaan Omistajan käsikirja ja Vaatimustenmukaisuuden vakuutus.

Lisäksi ostajan kannattaa

​Perehtyä Omistajan käsikirjaan, käyttää venettä ohjeiden mukaan, ja noudattaa valmistajan kilven osoittamia rajoituksia. ​
Varmistaa, että veneessä on sitä käytettäessä riittävät turvavarusteet, kuten pelastusliivit, tyhjennysvälineet, airot/mela jne.

Määrätyin edellytyksin Eurofinsin sertifiointikilven käyttö myönnetään venevalmistajille, jotka ovat tyyppisertifioineet venemallinsa Eurofins Expert Services Oy:n Ilmoitetussa laitoksessa.

Sertifiointikilpi toimii samalla valmistajan kilpenä, johon on koottu veneen käytön kannalta tärkeätä informaatiota, kuten suurin henkilömäärä ja kuormitus, suurin sallittu koneteho, suurin sallittu perämoottorin paino sekä veneen suunnitteluluokka. Lisäksi kilvessä voidaan esittää suurin sallittu henkilömäärä ja kuormitus kahdelle eri kuormitustapaukselle tai suunnitteluluokalle.