Testaus ja tarkastus >> Talotekniikan tuotteet >> Pienjätevedenpuhdistamot

Pienjätevedenpuhdistamoiden testaus

Sidebar Image

​Testaamalla valmistamansa/ maahantuomansa pienjätevedenpuhdistamonsa asiakas varmistuu tuotteidensa laadusta sekä saa CE merkintäoikeuden standardin SFS-EN 12566-3 vaatimukset täyttäville puhdistamoilleen. CE-merkintä on pakollinen tuotteille, joilla on harmonisoitu standardi.

Eurofins Expert Services on pienjätevedenpuhdistamojen rakenteellisen testauksen Ilmoitettu laitos (0809-CPD).

Testaamme rakenteellisen kestävyyden joko rasituskokeilla tai laskennallisesti FEM-menetelmällä.

Rakenteellisen käyttäytymisen testaaminen ja laskenta sekä vesitiiviyden testausmenetelmät ovat FINAS:in akkreditoimia.​
Lue lisää Finasin akkreditoimat pätevyysalueet

Pienjätevedenpuhdistamojen toimivuustestaus suoritetaan Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) toimesta Espoon Suomenojalla.

Eurofins Expert Servicesillä (aikaisemmin VTT Expert Services) on kaivojentestauksesta pitkä kokemus, asianmukaiset testauslaitteet ja ammattitaitoiset tekijät. Riippumattomuus ja akkreditoinnit takaavat luotettavan ja luottamuksellisen toiminnan.