Testaus ja tarkastus >> Talotekniikan tuotteet >> Pienjätevedenpuhdistamot

Pienjätevedenpuhdistamoiden testaus

Sidebar Image

​Testaamalla valmistamansa/ maahantuomansa pienjätevedenpuhdistamonsa asiakas varmistuu tuotteidensa laadusta sekä saa CE merkintäoikeuden standardin SFS-EN 12566-3 vaatimukset täyttäville puhdistamoilleen. CE-merkintä on pakollinen tuotteille, joilla on harmonisoitu standardi.

Eurofins Expert Services on pienjätevedenpuhdistamojen rakenteellisen testauksen Ilmoitettu laitos (0809-CPD).

Testaamme rakenteellisen kestävyyden joko rasituskokeilla tai laskennallisesti FEM-menetelmällä.

Rakenteellisen käyttäytymisen testaaminen ja laskenta sekä vesitiiviyden testausmenetelmät ovat FINAS:in akkreditoimia.​
Lue lisää Finasin akkreditoimat pätevyysalueet

Eurofins Expert Servicesillä on kaivojentestauksesta pitkä kokemus, asianmukaiset testauslaitteet ja ammattitaitoiset tekijät. Riippumattomuus ja akkreditoinnit takaavat luotettavan ja luottamuksellisen toiminnan.