Testaus ja tarkastus >> Rakentamisen tuotteiden testaus >> Rakennusakustiset tuotteet

Rakennusakustiset tuotteet

Sidebar Image

Autamme rakennustuoteteollisuutta kehittämään ääniteknisesti toimivia seinä- ja lattiarakenteita. Teemme akkreditoituna (FINAS) laboratoriona EN ISO 10140 ja EN ISO 717 -standardien mukaisia seinä- ja lattiarakenteiden ääneneristävyysmittauksia ja standardin EN ISO 354 mukaisia verhoilumateriaalien absorptiomittauksia.

Palvelumme kattavat

 • Tuotekehityksen
 • ​Tyyppitestauksen
 • Laadunvalvonnan

Mitattavia rakenteita

 • Seinät, ikkunat, ovet ja korvausilmaventtiilit
 • Lattiat ja välipohjat
 • Lattian pintakerrokset ja päällysteet
 • Verhoilumateriaalit ja kalusteet
 • Meluesteet

Ilmaääneneristävyys

Teemme laboratoriossamme rakennusosien ilmaääneneristävyyden mittauksia taajuusalueella 50 - 5000 Hz. Mittaustulokset raportoimme ilmaääneneristys-lukuna Rw (yksikköeristys luku Dn,e,w ulkoilmaventtiilit, kanavistot). Raportissa esitämme myös ilmaääneneristävyyden spektrisovitustermit C ja Ctr.

Teemme huoneistojen välisten rakenteiden tai julkisivun ääneneristävyysmittauksia myös valmiissa rakennuksissa. Tulosten perusteella voidaan todentaa Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osan C1 ääneneristävyysvaatimusten tai kaavassa julkisivuille asetettujen vaatimuksien toteutuminen.

Askelääneneristävyys

Lattioille ja niiden pintarakenteille teemme askelääneneristävyyden mittauksia taajuusalueella 50 - 5000 Hz. Mittaustuloksina lattioille raportoimme askelääniluvut Ln,w ja askelääneneristävyyden spektrisovitustermit.

Kelluvien lattioiden, parkettien ja muiden lattiapäällysteiden mittauksista raportoimme askelääneneristävyyden parannusluvun Lw ja arvioimme kyseisten rakenteiden käytettävyyden suomalaisilla betonivälipohjilla. Teemme lattiarakenteiden askelääneneristävyysmittauksia myös valmiissa rakennuksissa.

​Absorptio-ominaisuudet

Vaativissa julkisissa tiloissa esim. konserttisaleissa on tärkeää hallita jälkikaiunta-aikaa. Päiväkodeissa ja muissa julkisissa tiloissa riittää usein pelkkä melun vaimennus (jälkikaiunta-ajan pienentäminen). Molemmissa tapauksissa pitää tuntea verhoilumateriaalien ja kalusteiden absorptio-ominaisuudet.

Teemme verhoilumateriaalien ja esimerkiksi akustisten tilojen istuinten absorptio-mittauksia kaiuntahuonemenetelmällä (jälkikaiunnan mittaus verhoilumateriaalin kanssa ja ilman sitä) käyttämällä noin 12 m2 näytealaa tai edustavaa istuinten määrää.

Ympäristömelu

Tarvittaessa teemme myös erilaisia ympäristömelumittauksia (kuten liikenne- ja teollisuusmelumittaukset).

Testauslaitteet ja -tilat

Käytössämme on tarkkuusmittauksia varten erinomaiset laboratoriotilat ja nykyaikaiset mittausvälineet:

 • 5 kaiuntahuonetta, jotka on ääni- ja värähtelyteknisesti eristetty ympäristöstään
 • Tehokkaat kaiuttimet äänentuottoon
 • Pyörivät, lähes päivittäin kalibroitavat mikrofonit äänenpaineiden tarkkaa mittausta varten
 • Äänianalysaattorit
 • Kalustoa värähtelymittauksiin