Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Huviveneiden CE-sertifiointi >> Huvivenedirektiivi

Huvivenedirektiivi

Sidebar Image

Ensimmäinen huvivenedirektiivi tuli voimaan 16.6.1996, kahden vuoden ylimenokaudella. Direktiiviä uudistetaan aika ajoin ja nyt on voimassa jo kolmas direktiivi, eli 2013/53/EU.

Huvivenedirektiivi käsittelee veneiden ja vesiskoottereiden rakenteellista turvallisuutta. Lyhyesti sanottuna direktiivi kattaa sen tuotteen jonka veneen valmistaja tekee. Irtaimet varusteet ja henkilökohtaiset turvavarusteet eivät kuulu huvivenedirektiivin piiriin.

Rakenteellisen turvallisuuden osa-alueita ovat

• rakenteet
• varalaita, vakavuus ja kelluvuus
• järjestely ja varusteet
• asennukset
• ohjailuominaisuudet

Lisäksi huvivenedirektiivissä on enimmäisvaatimuksia veneiden ja vesiskoottereiden ympäristölle aiheuttamille melu- ja pakokaasupäästöille.

Huvivenedirektiivin tukena on yli 70 standardia. Sen lisäksi Ilmoitettujen laitosten kansainvälinen yhteistyöryhmä on laatinut tarkastus- ja tulkintaohjeita. Näiden avulla Eurofins Expert Services Oy Ilmoitettuna laitoksena (NB nro 0537) tarkastaa että venemallit ovat vaatimusten mukaiset.

Veneeseen kiinnitetyssä valmistajan kilvessä on CE-merkki. Tällä merkinnällä ja veneen mukana toimitettavalla Vaatimustenmukaisuuden vakuutuksella veneen valmistaja vakuuttaa että vene täyttää direktiivin vaatimukset.

Veneen ostajan on miltei mahdotonta itse arvioida veneen rakenteellisen turvallisuuden tasoa. Paras tapa riittävän rakenteellisen turvallisuustason varmistamiseksi on ostaa vene, jonka rakenteellisen turvallisuuden Ilmoitettu laitos on todennut ja dokumentoinut asianmukaisesti. Eurofins Expert Services Oy:n tyyppisertifioimissa veneissä on Eurofins CE-kilpi.

Huvivenedirektiivi kuuluu Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) alaisuuteen. He suorittavat markkinavalvontaa ja heiltä saa myös tietoa huvivenedirektiivistä ja veneiden rekisteröinnistä.