Rakennusmateriaalien testaus >> Rakennusmateriaalien päästömittaukset >> FLEC-mittaukset

FLEC-mittaukset

Sidebar Image

Päästölähteiden määrittämiseksi sisäilmaongelmakohteessa emissiot voidaan määrittää rakenteesta paikan päällä kenttäkäyttöisellä FLEC®-kammiolla ISO 16 000-10 standardin mukaan.

Mittaus on erityisosaamista vaativaa; Eurofins Expert Service Oy:llä on yli 20 vuoden kokemus FLEC mittauksista. Tulosten arvioinnissa hyödynnetään koko Eurofinsin vankkaa kokemusta erityyppisten materiaalien emissioista.

Lähdeselvityksiä voidaan suorittaa myös muille kuin pintamateriaaleille. Tällöin mittaukset on mahdollista tehdä laboratoriossa esimerkiksi tavanomaisilla kammiomenetelmillä tai soveltaa tutkimukseen muita analyysimahdollisuuksia.