Vauriotutkimukset ja ongelmanratkaisut >> Vahinkoselvitykset >> Vahinko- ja häiriötutkimus

Vahinko- ja häiriötutkimus

Sidebar Image

​​

Vahinko- ja häiriötutkimuksissa selvitetään nopeasti kulloisenkin tapahtuman syytä. Tutkimuksilla saadaan tietoa tuotantoprosessin kehitykseen, vahinkojen jälkihoitoon sekä vastuunjakoon.

Vahinkotutkimus kannattaa aina

Vahinko- ja häiriötapaukset kannattaa aina selvittää tulevien ongelmien välttämiseksi. Hyödynnämme vahinko- ja häiriötapauksien selvittämisessä analyyttisiä tutkimusmenetelmiä, koko Eurofinsin asiantuntijaverkostoa sekä asiakkaan käyttökokemuksia ja taustatietoja. Laaja-alaisista tutkimusmenetelmistämme räätälöidyt ratkaisumallit soveltuvat eri toimialojen prosessihäiriöihin sekä vahinko- ja onnettomuustutkimuksiin.

Tulipalovahingoissa annamme arvokasta tietoa syttymismekanismeista, tuotantotilan vahingon laajuudesta sekä tuotteiden ja tuotannon laitteiden vahingoittumisesta.

Vaurioitunut tai epäonnistunut tuote sisältää usein ratkaisun

Häiriö- ja vahinkotapauksissa selvitystyö alkaa tapahtumapaikalta näytteenotolla ja taustoihin tutustumisella. Usein on löydettävissä esimerkiksi jäämiä, saostumia, vaurioituneita kappaleita, joiden sisältämän "sormenjäljen" perusteella voimme pureutua tapahtumien kulkuun myös jälkikäteen. Tuotanto-ongelmassa analysoidaan laaja-alaisella vertailuanalyysillä epäonnistunutta ja onnistunutta tuotetta niiden eroavaisuuksien toteamiseksi.

Esimerkkitutkimuksia

  • Tulipalo/suolahappohöyryonnettomuuden laajuuden ja puhdistustarpeen määrittely
  • Happipalon syttymismekanismin selvitys
  • Typpikompressorin räjähdyksen selvitys
  • Viemäritukkeuman aiheuttaneen laastin lähde (riitaselvitys)
  • Leijupetihiekan sintraatumisen syyn selvitys
  • ​Tuotteessa esiintyneen värivirheen ja likapilkkujen lähteen selvitys