Testaus ja tarkastus >> Rakentamisen tuotteiden testaus >> Savupiippujen testaus

Savupiippujen testaus

Sidebar Image

​Savupiippujen palotestauspalvelut

Eurofins Expert Services Oy tarjoaa savupiippujen testausta usean eri koemenetelmän mukaan.

Testaamme mm.

  • Metallisia järjestelmäsavupiippuja tuotestandardin EN 1856-2 ja sen määrittämän testistandardin EN 1859 mukaisesti. Testaus on akkreditoinnin piirissä.
  • Järjestelmäsavupiippuja keraamisella sisäputkella standardin EN 13063-1 ja -2 mukaisesti.
  • Harkkohormeja, betonisavupiippuja, harkkoja ja keraamisia sisäputkia EN 1858, EN 12446 ja EN 1857 mukaisesti.
  • Yhdyshormeja standardin EN 1856-2 mukaisesti. Testaus on akkreditoinnin piirissä.

Kysy myös

  • Muiden savupiippustandardien mukaisia testejä
  • Tiilipiippujen ja muiden paikan päällä rakennettavien savupiippujen testejä
  • Erikoistestejä paksummalla välipohjapaksuudella ja seinän läpivientitestejä
  • Savupiippujen komponenttistandardisarjan EN 16475 mukaisia kokeita
  • Lausuntoja ja asiantuntijaselvityksiä savupiippuihin liittyen.
  • Teollisuussavupiippujen testaus ja arviointi (EN 13084)

Lisälaitteilla varustettujen savupiippujen testaus

Eurofins Expert Services Oy on akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti (T001). Pätevyysalueemme on esitetty kansallisen akkreditointielimen FINASin verkkosivuilla www.finas.fi​.
Lue lisää akkreditoiduista pätevyysalueistamme.

Savupiippujen vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Suomessa

Esivalmistetut savupiiput tulee suomessa CE-merkitä. CE-merkintä edellyttää savupiippujen osalta testausta tuotestandardin osoittaman testimenetelmän mukaisesti. Tuotestandardien sovellusalue määrittää savupiiput, joille kyseinen standardi soveltuu.

Savupiippujen valmistajilla on mahdollisuus CE-merkitä tuotteensa, kun standardin vaatimuksenmukaisuuden on todettu täyttyvän.

Kansalliset soveltamisstandardit SFS 7010 – SFS 7015 määrittävät Suomessa savupiipuilta vaaditun suoritustason tuotestandardikohtaisesti. Savupiippuja koskevat kansalliset määräykset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus.