Vauriotutkimukset ja ongelmanratkaisut >> Materiaalivauriot >> Sinkkipinnoitteiden Wiskerit

Sinkkipinnoitteiden Wiskerit

Sidebar Image

Wiskerikasvulla tarkoitetaan ilmiötä, jossa metallipinnoitteesta kasvaa spontaanisti ohutta lankamaista metallikidettä. Yleisintä ilmiö on puhtaissa kadmium-, tina- ja sinkkipinnoitteissa. Wiskerikasvu aiheuttaa ongelmia erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteissa mm. virhesignaaleina ja oikosulkuina.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus on siirtynyt kokonaan lyijyttömii​n tuotteisiin Euroopan Unionin RoHS-direktiivin mukaisesti. RoHS:n myötä wiskerikasvusta aiheutuvien ongelmien ja vaurioiden määrän arvioidaan kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Nopea testausmenetelmä sinkittyjen tuotteiden wiskerikasvuherkkyyteen

​VTT:llä kehitetyn testimenetelmän avulla voidaan arvioida tehokkaasti sinkittyjen tuotteiden wiskerikasvuherkkyyttä.

Kehitysvaiheessa menetelmää verrattiin standardin IEC-60068-2-82 ”Whisker test methods for electronic and electric components” korotetun lämpötilan ja ilmankosteuden testiin. Standardinmukaisen menetelmän kesto on noin 3 kuukautta. VTT:n menetelmän kesto on yksi viikko. VTT:n testi toimii nopeampana ja tehokkaampana wiskerikasvuherkkyyden mittaajana sinkkipinnoitteilla kuin standardinmukaisissa olosuhteissa tehty testi.

Laaja palveluvalikoima wiskerikasvun hallintaan

Testauspalveluiden lisäksi teemme wiskerikasvuherkkyyden riskikartoituksia. Annamme myös ehdotuksia suojaustoimenpiteistä, joilla wiskerikasvua voi ehkäistä.