Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Ammattivenetarkastukset >> Ammattiveneen tarkastusprosessi

Ammattiveneen tarkastusprosessi

Sidebar Image

 

Ammattiveneen tarkastusprosessi käsittää tyypillisesti seuraavat vaiheet

  1. Alkukatselmus, jossa selvitetään aluksen ominaispiirteet ja päätetään tarkastuslaajuudesta ja -menettelyistä. Tässä yhteydessä tehdään myös luettelo tarvittavista piirustuksista ja muista tiedoista, jotka valmistajan on toimitettava.
  2. Sääntöjenmukaisuus esitettyjen piirustusten ja muiden tietojen pohjalta pyritään tarkastamaan ennen rakentamista. Poikkeamat raportoidaan valmistajalle.
  3. Rakentamisen aikana tehdään 1–3 veistämökäyntiä riippuen aluksen koosta, teknisyydestä ja tuotantoaikataulusta. Näistä ensimmäisten aikana tarkastetaan aluksen lujuusrakenteet, sitten seuraa asennusten ja järjestelmien tarkastus, lopuksi tehdään koeajo sekä kallistuskoe.
  4. Tarkastusten jälkeen laaditaan tarkastusselostus, joka toimitetaan Traficomiin valmistajan anoessa ammattivenehyväksyntää. Anomus ammattivenehyväksynnästä tulee toimittaa Eurofinsille, jotta se voidaan yhdistää tarkastusselostukseen.

​Miten valmistaja voi edistää tarkastusprosessin sujuvuutta?

Prosessi on hyvin vuorovaikutteinen, ja on tärkeää, että valmistajalla on nimetty henkilö tätä työtä varten. On suositeltavaa, että kaikki asianomaiset perehtyvät säännöstöön ainakin oman vastuualueensa vaatimusten osalta viimeistään projektin suunnitteluvaiheessa.​Neuvomme mielellämme ammattivenesääntöjä koskevissa tulkintakysymyksissä ja otamme palautetta vastaan sääntöjen kehittämistä koskien.​