Liikennevälineet ja koneet >> Melu- ja tärinämittaukset >> Laitemeludirektiivi

Laitemeludirektiivi

Sidebar Image

Laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä ulkona käytettäviä laitteita, jotka on asetuksessa erikseen mainittu.

Asetuksessa säädetään laitteiden ympäristömelun raja-arvoista, jotka koskevat asetuksen 3 §:ssä mainittuja laitteita,
Ympäristömelumerkintävaatimuksesta, joka koskee edellä mainittuja laitteita ja lisäksi asetuksen 4 §:ssä mainittuja laitteita, joilla ei ole melurajaa:

  • Melunmittausmenetelmistä
  • Melun ilmoitustavasta ja merkinnästä laitteessa
  • Meluarvojen eurooppalaisesta tilastoinnista

Asetus perustuu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiiviin 2000/14/EY - direktiivi ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä – laitemeludirektiivi.

Asetusta on muutettu kahdesti. Muutoksella no. 953/2006 pienennettiin joidenkin laitteiden melupäästön suurimpia arvoja (3 §) ja tehtiin muutos valvontaviranomaisiin. Muutos no. 1830/2009 koskee valvontaviranomaisia.

Määräykset löytyvät verkosta