Palvelut >> Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Laivavarusteiden ruorimerkintä

Laivavarusteiden ruorimerkintä

Sidebar Image

EU:n laivavarustedirektiivin (2014/90/EU) mukaiseen RUORI-merkintäjärjestelmään kuuluvat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät varmentamispalvelut.

Näitä palveluita saa vain tehtäviin virallisesti ilmoitetuilta laitoksilta.​ Eurofins Expert Services Oy toimii ilmoitettuna laitoksena (NB 0809) seuraavilla laivavarustedirektiivin mukaisilla tuotealueilla:

  • 1. Hengenpelastuslaitteet (Life-saving appliances)
  • 3. Palosuojeluvarusteet (Fire protection equipment).

Vain tuotteet, jotka ovat listattuina täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/773, voidaan ruorimerkitä.

​Vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyyn liittyvät palvelumme

Eurofins Expert Services Oy on akkreditoitu seuraavien Moduulien suhteen:

  • EU Tyyppitarkastus (moduuli B)
  • Tuotannon laadunvarmistus (moduuli D)
  • Tuotteiden laadunvarmistus (moduuli E)
  • Tuotekohtainen tarkastus (moduuli F)
  • Yksikkökohtainen tarkastus (moduuli G)

Julkaisemme myöntämämme sertifikaatit ja hyväksynnät osoitteessa sertifikaattihaku.fi.
Tässä on suora linkki CE-merkittyihin laivavarusteisiin.​

Kaikkien ruorimerkittyjen tuotteiden sertifikaatit on julkaistu ja saatavilla MarED:n sivustolla www.mared.org.