Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betonitutkimukset palotilanteessa

Betonitutkimukset palotilanteessa

Sidebar Image

​Palotilanteessa betonista poistuu vettä. Noin 100 ˚C lämpötilassa poistuu huokosissa sijaitseva vapaa vesi ja sitä korkeammissa lämpötiloissa sementin kanssa kemiallisesti reagoinut sitoutunut vesi. Samalla betoni menettää lujuuttaan. Rakenteen sisällä muodostuvan vesihöyryn aiheuttama paine rikkoo betonia mekaanisesti.

Lisäksi kemiallisesti sitoutuneen veden poistuminen rikkoo betonia koossa pitävien yhdisteiden rakenteen.

Yksinkertaistetusti, sementin ja veden välinen reaktio kääntyy palossa taaksepäin. Molemmat prosessit etenevät rakenteen pinnasta sisäänpäin riippuen palon kestosta ja lämpötilasta. Rakenteen vaurioituminen tutkitaan lujuusmääritysten lisäksi kemiallisesti analysoimalla yhdisteiden tila sekä mikroskooppisesti analysoimalla paineen aiheuttama säröily.

Palotilanteessa sammutusvesi imeytyy betonin sisään. Jos veteen on liuennut klorideja, raudoitteiden korroosiosuoja alenee. Tilanne selvitetään kloridianalyysillä, joka on olennainen osa palotilanteen tutkimuksia. Analyysit kohdistetaan alueille, jotka ovat rakenteen kannalta kriittiset ja näin voidaan tehdä nopeasti päätös jatkotoimenpiteistä.

Kaikki analyysit voidaan tehdä samoista poralieriöistä, mikä nopeutta työtä ja selkeyttää dokumentointia.

Lue lisää analyysimenetelmistä: Betonin ja rakennusmateriaalien kemiallinen analytiikka