Testaus ja tarkastus >> Rakentamisen tuotteiden testaus >> Palontorjunta- ja havaitsemislaitteiden testaus

Palontorjunta- ja havaitsemislaitteiden testaus

Sidebar Image

​​Liesiturvalaitteiden testaus

Testaamme liesiturvalaitteita standardin EN 50615 mukaisesti. Testit suoritetaan liesiturvalaitelaboratoriossamme ja suoritamme testejä kategorioiden A, B ja AB laitteille. Testaus on akkreditoinnin piirissä.

Häkävaroittimien testaus

Teemme häkävaroittimille testauksia standardin EN 50291-1+A1:2012 Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises – Part 1: Test methods and performance requirements mukaisesti. Kokeet suoritetaan Eurofins Expert Services Oy:n testilaboratorion vetokaappiin rakennetussa erillisessä koekammiossa.

Käsisammuttimien testaus

​Palveluvalikoimamme kuuluu osa käsisammuttimien standardin EN 3-7 kokeista. Teemme akkreditoidusti testejä, joilla käsisammuttimen toimintaa voi varmentaa.

Teemme mm. ​seuraavia osakokeita

  • Sammuttimen massa toimintakunnossa, ennen tärytystä ja jälkeen
  • Laukaisuviive
  • Toiminta-aika
  • T​äyttömäärä
  • Jäännössammutemäärä
  • Palotestejä

Teemme tarvittaessa myös täydellisen hyväksyntäkoesarjan palokokeineen.

Palontorjuntatuotteiden, laitteiden ja järjestelmien testaus

Tarjoamme palontorjuntatuotteiden testausta. Meillä on kokemusta mm. seuraavien palontorjuntatuotteiden testauksesta:

  • Kaapelikelojen palotestaus menetelmän IEC 60332-1-2 Palonkestävyyskoe kuitukaapeleille (kaapelikela) mukaisesti
  • Paloletkut ja kelat
  • Sprinkleri putkien ja putkikomponenttien palonkestävyys menetelmän UL 1821 Sprinkleri putkien ja putkikomponenttien palonkestävyys mukaisesti

Sammutusjärjestelmien ja niiden komponenttien testauksen sivut löytyvät täältä.

Eurofins Expert Services Oy:n asiantuntijoilla on vahva kokemus erilaisten menetelmien mukaisista hyväksyntätesteistä. Eurofins Expert Services on akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti (T001). Pätevyysalueemme on esitetty kansallisen akkreditointielimen FINASin verkkosivuilla www.finas.fi.
Lue lisää akkreditoiduista pätevyysalueistamme