Testaus ja tarkastus >> Talotekniikan tuotteet >> Ilmalämpöpumput

Ilmalämpöpumppujen testaus

Sidebar Image

Teemme ilma-ilma-​ sekä ilma-vesilämpöpumppujen toimintakokeita tilaajan määrittelemällä koeohjelmalla. Toimintakokeissa tarkastellaan laitteen toimintaa suomalaisia olosuhteita vastaavissa matalissa ulkoilman lämpötiloissa.

Laitteen lämpökerroin (laitteen lämpötehon suhde laitteen ottamaan sähkötehoon) määritetään toimintakokeen aikana soveltaen standardia SFS-EN 14511.

Standardista poiketen lämpökerroin määritetään mittaustuloksista liukuvana tuntilämpökertoimena, joka sisältää lämpöpumpun ulkoyksikön sulatusjaksot.

Standardi

SFS-EN 14511:2013, parts 1-4, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling.