Vauriotutkimukset ja ongelmanratkaisut >> Vahinkoselvitykset >> Epäpuhtauksien tunnistus

Epäpuhtauksien ja vierasaineiden tunnistus

Sidebar Image

​​

Vierasaine tai likaantuminen voi heikentää tuotteen ominaisuuksia tai aiheuttaa tuotantolaitteiden häiriöitä esim. saostumina. Raaka-aineessa epäpuhtautena oleva vierasaine voi aiheuttaa vaurioita, jotka ilmenevät tuotteen ulkonäön tai ominaisuuksien muuttumisena.

Vierasaineet voivat aiheuttaa myös koneiden rikkoutumisia. Vierasaineina voidaan pitää myös esimerkiksi raaka-aineeseen tai tuotteeseen kuuluvaa ainetta, jonka pitoisuus on liian korkea.

Tuotteissa esteettistä, terveydellistä tai jopa varaa aiheuttavat vierasaineet voivat olla peräisin esimerkiksi raaka-aineista, prosessihäiriöstä tai ulkopuolisista kontaminaatioista.

Eurofins Expert Servicesin monipuoliset analyysitekniikat mahdollistavat vierasaineiden visuaaliseen ja analyyttiseen tunnistukseen. Asiantuntijoidemme arviot yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisevat useimmissa tapauksissa myös vierasaineiden alkuperän tai niiden muodostumisilmiöt.

Palvelumme

  • Erilaiset analyysitekniikat
  • Mikroskopia
  • Hajuhaittatutkimukset (VOC)