Vauriotutkimukset ja ongelmanratkaisut >> Materiaalivauriot >> Metallianalyysit

Metallianalyysit

Sidebar Image

Metallien koostumuksen ja ominaisuuksien analyysipalveluilla tarjotaan apua tuotekehitykseen ja tuotteiden toimintavarmuuden lisäämiseen. Metallien koostumus, rakenne ja ominaisuudet määräävät käytettävyyden ​erilaisissa olosuhteissa.

Metallianalyyseillä ongelman ratkaisuun

Metallin koostumuksen ja ominaisuuksien analyysit ovat niin tutkimuksen, tuotekehityksen kuin vaurioselvitystenkin oleellinen apuväline. Metallien lujuusominaisuuksia analysoidaan kuten veto-, iskusitkeyskoetulokset ovat usein koostumuksen ja rakenteen ohella häiriö- ja vauriotilanteita selittäviä tuloksia. Metallien kestävyyttä kuvaavia tuloksia ovat esimerkiksi väsymis-, virumis- ja korroosiokokeiden tulokset.

Metallianalyyseillä ratkotaan tuotteisiin liittyviä ongelmia ja parannetaan niiden käytettävyyttä sekä varmennetaan niiden vastaavuus alkuperäisiin suunnitelmiin.