Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Ammattivenetarkastukset >> Ammattiveneelle huviveneen CE-sertifiointi

Ammattiveneelle huviveneen CE-sertifiointi

Sidebar Image

Vanhaakaan työvenettä ei saa myydä huvivenekäyttöön ilman huvivenedirektiivin mukaista CE-sertifiointia. Uutta ammattikäyttöä voi olla vaikea löytää entiselle työveneelle, huvivenemarkkinoiden ollessa moninkertaisesti laajemmat. 

Entisen työveneen sertifioiminen huviveneeksi (ns. jälkisertifiointi, PCA) voi vaatia muutoksia veneen järjestelmiin ja rakenteeseen, pahimmillaan koneiden uusimisen, koska niiden on täytettävä voimassaolevat huvivenedirektiivin vaatimukset pakokaasupäästöistä. 

Ammattiveneen tarkastusta tilatessa kannattaakin pyytää myös CE-sertifiointia huviveneeksi ja varmistaa siten veneen jälleenmyyntiarvo Euroopan laajuisilla huvivenemarkkinoilla ammattikäytön päätyttyä. 

Ammattivenesäännöt täyttävä vene on helppo CE-merkitä 

Ammattivenesäännöstö on suureksi osaksi laadittu perustuen samoihin ISO-standardeihin, joita käytetään huvivenedirektiivin mukaisessa CE-sertifioinnissa. Ammattiveneillä vaatimustaso on pääosin korkeampi lisäksi käyttövarmuutta painottaen. 

Ammattivenesäännöstön vaatimukset täyttävä vene voidaan CE-sertifioida huvivenedirektiivin mukaisesti, kunhan eräitä lisäyksiä otetaan huomioon. Näistä tärkeimpiä on varmistaa moottorien vaatimustenmukaisuus pakokaasupäästöjen osalta. Veneen runkoon tulee merkitä valmistajan CIN-koodi. Lisäksi vaaditaan omistajan käsikirja sekä ohiajomelun mittaus, ellei pakokaasujärjestelmä ole kiinteä osa CE-merkittyä moottoria. 

Eurofins Expert Services Oy:n Ilmoitettu laitos (NB nro 0537) tuntee hyvin ammattivenesäännöstön ja huvivenedirektiivin erot, auttaa vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa, ja myöntää CE-sertifioinnin. Eurofins Expert Services Oy myöntää tarkastuksen valmistuttua todistuksen vaatimustenmukaisuudesta ja valmistaja saa kiinnittää veneeseen Valmistajan kilven, eli CE-merkinnän. Näin työveneen jälleenmyyntiarvo on varmistettu myös ammattikäytön päättyessä.