Vauriotutkimukset ja ongelmanratkaisut >> Materiaalivauriot >> Metallien materiaalitutkimukset

Metallien materiaalitutkimukset

Sidebar Image

​​

Metallien materiaaliominaisuuksien tutkimus tehdään aina osana vaurioanalyysiä, mutta tutkimuksesta on apua myös mm. tuotekehitykseen, kunnossapitoon, korjaussuunnitteluun, materiaalinvalintaan ja laadunvarmistukseen liittyvissä tilanteissa.

Metallien materiaalitutkimuksella tyypitetään metallimateriaali ja saadaan yksityiskohtaista tietoa esim. metallien mekaanisista ominaisuuksista, korroosiokestävyydestä, mikrorakenteesta ja hitsattavuudesta.

Metallien materiaalitutkimuksesta voidaan antaa lausuntoja materiaalin vaatimuksenmukaisuudesta ja vastaavuudesta standardiin, todentaa materiaalivirheitä. Lisäksi voidaan vertailla eri tuoteominaisuuksia, auttaa vaurioituneen rakenteen korjaussuunnittelua tai ennakoida mahdollisesti tulossa olevia ongelmia.

Tarjoamme kokonaisvaltaista metallitestausta aineenkoetuskokeista metallografisiin tutkimuksiin.

Palvelumme

Metallien yleismateriaalitutkimus

 • Metallin koostumusanalytiikka (metallin tyypitys kappaleanalyysillä)
 • Mikrorakennetutkimus (rakenne, faasiosuudet)
 • Kovuusmittaukset (metallin kovuus ja teräksillä arvio murtolujuudesta)

Materiaaliominaisuuksien testaukset

 • Korroosionopeuden mittaus (materiaalin korroosiokestävyys)
 • Vetokoe (metallin murtolujuus, myötölujuus, venymä)
 • Iskusitkeyskoe (pakkasenkestävyys, transitiolämpötila)

Mikroskopia

 • Stereomikroskopia (syväterävät kuvat, UV-valotus, 3D-malli kuvista)
 • Pyyhkäisyelektronimikroskopia (pinta-, koostumus- ja topografiakuvat)
 • Röntgenmikroanalyysi (metallilastujen ja kulumapartikkelien tunnistus, alkuaineanalyysi)
 • Murtopintojen ja kulumispintojen tutkimus (murtumis- ja kulumismekanismi)
 • Pinnoitteiden tutkimus (kerrosten määrä, koostumus ja paksuus)