Asiantuntijapalvelut >> Vauriotutkimukset ja ongelmanratkaisut >> Kone- ja laitevauriot

Konevauriot ja laitevauriot

Sidebar Image

​​Koneenosien kuluminen ja lopulta rikkoutuminen voivat pysäyttää kokonaisia tuotantolaitoksia pitkäksikin aikaa, mistä voi olla seurauksena suuria taloudellisia menetyksiä. Vaurioselvitykset auttavat yrityksiä päätöksenteossa ja ongelmien välttämisessä.

Vaurioanalyysejä komponenteista​ laajoihin järjestelmiin

Vauriotutkimuksen kohteina olevia komponentteja ovat voidellut ja voitelemattomat pyörivät tai liukuvat koneenosat esim. liuku- ja vierintälaakerit, hammasvaihteet, akselit, kiskot ja johteet. Komponenttivaurion syyn selvittäminen voi johtaa laajempaan laite- tai järjestelmätason ratkaisuun.

Vaurioselvitys koostuu tarpeen mukaisista analyyseistä​

Vaurioselvitykset koostuvat kohteen visuaalisesta tarkastelusta, näytteiden mikroskopiatarkasteluista optisen mikroskoopin ja elektronimikroskoopin avulla, metallin mikrorakenne-, kovuus- ja koostumusmäärityksistä, dimensiomittauksista sekä voiteluaineanalyyseistä. Analyysitulosten sekä niihin yhdistetyn asiantuntija- ja tutkimustiedon pohjalta arvioidaan vaurioiden syitä ja tehdään korjausehdotuksia, joiden pohjalta tunnistettuja ongelmia voidaan jatkossa välttää.

Palvelumme

  • Vauriomekanismin selvitys
  • Murtopintatutkimukset
  • Materiaalitutkimukset
  • Optinen mikroskopia (OM)​
  • Elektronimikroskopia (SEM-EDS)
  • Laakerien kunto ja vauriotutkimukset