Testaus ja tarkastus >> Monipuolinen testausympäristö >> Ilmatekniikan ja akustiikan testaushalli

Ilmatekniikan ja akustiikan testaushalli

Sidebar Image

Hallissa testataan ilmateknisten laitteiden virtaus-, lämpö- ja ääniteknisiä suoritusarvoja sekä rakennusosien ääni- ja värähtely teknisiä ominaisuuksia.

Akustiikan halliin kuuluvat koehalli (800 m²), äänenvaimennintila (150 m²) ja konehuone (350 m²).

Äänenvaimennintila erottaa tutkimushallin konehuoneesta, jossa sijaitsevat äänekkäät virtaus-, lämpö- ja ääniteknisissä tutkimuksissa tarvittavat puhaltimet, lämmitys- ja jäähdytyslaitteet, putkistot, ilmavirtojen mittaus ja säätölaitteet sekä kanavistot.

Ilmateknisten laitteiden aiheuttamat äänitasot mitataan joko kaiuntahuoneissa tai ilmakanavissa. Mitattavia ominaisuuksia ovat äänenkehitys, äänenvaimennus ja äänen eristävyys.

​Samanaikaisesti äänimittausten yhteydessä tai erikseen voidaan määrittää myös laitteiden virtaus ja lämpötekniset suoritusarvot. Rakennusosien tai laitteiden ääntä ja värähtelyä mitataan kaiuntahuoneissa tai akustiikan tutkimushallissa. Mitattavia ominaisuuksia ovat ilma- ja askelääneneristävyys, äänenabsorptio, ääniteho, dynaaminen jäykkyys sekä vesikalusteiden ääniluokitus.

Mitattavat suureet

Äänitekniikka

 • Äänenpainetaso
 • Äänitehotaso
 • Äänenvaimennus
 • Ääneneristävyys
 • Värähtely
 • Äänenabsorptio
 • Dynaaminen jäykkyys

Virtaustekniikka

 • Tilavuusvirta
 • Massavirta
 • Paine
 • Nopeus

Lämpötekniikka

 • Lämpötila
 • Kosteus
 • Lämpöteho

Muu tekniikka

 • Pyörimisnopeus
 • Sähköteho
 • Akseliteho
 • Hyötysuhde

Testauslaitteistojen suoritusarvot

Äänitekniikka

 • Kaiuntahuoneet: 51,6 m3 , 55,9 m3, 102 m3, 131 m3, 201 m3, 298 m3
 • Taustamelutasot: <3dB(A)
 • Terssikaistat: 25 Hz - 20 kHz
 • Oktaavikaistat: 31,5 Hz - 8 kHz
 • Värähtely: 1 Hz-

Virtaustekniikka

 • Äänenvaimennettu ilmavirta: 0 - 20 m3/s
 • Paineet: 20 m3/s, 1 kPa, 1 m3/s, 8 kPa
 • Paineilma: 0,1 m3/s, 600 kPa

​Lämpötekniikka

 • Lämmitysvesivirta: 5 dm3/s, 225 kW, 90 oC
 • Jäähdytysvesivirta: 5 dm3/s, 50 kW, +7 oC
 • Ilman kostutuksen höyryvirta: 170 kg/h

Muu tekniikka

 • Pyörimisnopeus: <30 000 rpm
 • Sähköteho: 0 - 315 kW, 380 V
 • Taajuusmuuttaja: 0 - 280 kW, 380 V,0.5 - 6​0 Hz

Suurimmat mitat

 • Koehallin ovet (korkeus • leveys): 5,0 m • 3,3 m
 • Siltanosturi: 150 kN
 • Kaiuntahuoneiden mittausaukot: 3 m • 4 m
 • Kaiuntahuoneen liitäntäkanava: 1,5 m • 2 m
 • Tutkittavan laitteen pituus: 12 m
 • ​Näytteen koko rakennusosissa: seinä 3 m • 4 m, välipohja 3,05 m • 3,90 m