Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Huviveneiden CE-sertifiointi >> Veneen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Veneen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Sidebar Image

Veneen valmistajan vastuulla on, että vene on suunniteltu ja rakennettu huvivenedirektiivin vaatimusten mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi valmistajan tulee mm.

 • Perehtyä vaatimuksiin ja menettelytapoihin.
 • Laatia veneen suunnittelusta ja tuotannosta dokumentaatio.
 • Laatia laskelmat veneen lujuudesta ja isomman veneen kohdalla laatia laskelmat myös veneen vakavuudesta.
 • Laatia Omistajan käsikirja.
 • Päättää, käyttääkö ulkopuolista sertifioijaa vai suorittaako kaikki tarkastukset, kokeet ja tarkastuslaskelmat itse sekä laatii niistä pöytäkirjat.
 • Sertifioinnissa ottaa yhteyttä Ilmoitettuun laitokseen.
 • Kirjoittaa Vaatimustenmukaisuuden vakuutus.

Palvelumme

Palvelumme ovat tukenasi, kun haluat varmistua veneesi vaatimuksenmukaisuudesta. Eurofins Expert Services Oy tekee akkreditoituna Ilmoitettuna laitoksena (NB nro 0537) veneiden, venevarusteiden ja venetuotannon tarkastuksia huvivenedirektiivin vaatimusten mukaan.

 • Huviveneiden CE-sertifiointipalvelut
 • Veneiden rakenteellinen turvallisuus
 • Melupäästöjen mittaus ja tarkastus ​

Huvivenedirektiivissä on valmistajalle annettu vaihtoehtoja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi

 • Alle 12 m:n veneiden varmistaminen itse tai osittain itse.
 • Tyyppitarkastus Ilmoitetun laitoksen (NB) toimesta.
 • Tuotannon laadunvarmistusjärjestelmän valvonta Ilmoitetun laitoksen (NB) toimesta.
 • Täydellisen laatujärjestelmän hyväksyttäminen Ilmoitetun laitoksen (NB) toimesta.
 • Venekohtainen tarkastus Ilmoitetun laitoksen (NB) toimesta.
 • Melu- ja pakokaasupäästöjen mittaus Ilmoitetun laitoksen (NB) toimesta.

RSG:n verkkosivuilta www.rsg.be löytyy veneiden ja vesiskoottereiden sertifiointiin liittyviä ohjeita. Myös Traficomin verkkosivuilla on tietoa veneiden sertifioinnista.