Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betonitestit ja materiaalitestit

Betonitestit ja materiaalitestit

Sidebar Image

​Betoni- ja materiaalitestit

​Teemme mm. seuraavia betoni- ja materiaalitestejä.

Tuoreen betonin testaus

 • SFS-EN 12350-1 Näytteenotto
 • SFS-EN 12350-2 Painuma
 • SFS-EN 1235-3 Vebe
 • SFS-EN 12350-4 Tiivistymisaste
 • SFS-EN 12350-5 Leviämä
 • SFS-EN 12350-6 Tiheys
 • SFS-EN 12350-7 Ilmamäärä
 • SFS-EN 1235-8 Itsetiivistyvä betoni, painauma-leviämä
 • SFS-EN 12350-9 Itsetiivistyvä betoni, V-suppilokoe
 • SFS-EN 12350-10 Itsetiivistyvä betoni, L-laatikkokoe
 • SFS-EN 12350-11 Itsetiivistyvä betoni, Erottumiskestävyyden seulatesti
 • SFS-EN 12350-12 Itsetiivistyvä betoni, J-rengastesti
 • SFS-EN 5289 Tärytysraja
 • SFS-EN 480-4 Betonin vedenerottumisen määritys

Kovettuneen betonin testaus

 • SFS-EN 12390-1 Muoto, mitat ja muut koekappaleiden ja muottien vaatimukset
 • FS-EN 12390-2 Koekappaleiden valmistus ja säilytys lujuustestiä varten
 • SFS-EN 12390-3 Koekappaleiden puristuslujuus
 • SFS-EN 12390-4 Puristuslujuus. Vaatimukset testauskoneille
 • SFS-EN 12390-5 Koekappaleiden taivutuslujuus
 • SFS-EN 12390-6 Koekappaleiden halkaisuvetolujuus
 • SFS-EN 12390-7 Kovettuneen betonin tiheys
 • SFS-EN 12390-8 Paineellisen veden tunkeutumasyvyys
 • CEN/TS 12390-9 Freeze-thaw resistance. Scaling (Laattakoe, Borås)
 • ​CEN/TR 15177 Testing the reeze-thaw resistance of concrete. Internal structural damage. Dynaaminen
 • kimmokerroin, Ultraäänellä tutkitaa sisäistä hajoimista, säröilyä
 • SFS 5445 Vetolujuus
 • SFS 5446 Tartuntalujuus
 • SFS 5447 Jäädytys-sulatuskestävyys
 • SFS-EN 5450 Kimmokerroin
 • SFS-EN 12390-13 Determination of secant modulus of elasticity in compression
 • VTT TEST 367-97 Klinkkerilaatojen tartuntapotentiaali
 • VTT TEST 368-88 Klinkerilaattojen tehdaskoe
 • VTT TEST 372-91 Luonnonkivilaattijen. Tartuntapotentiaali
 • VTT TEST 373-91 Luonnonkivil. tehdaskoe
 • SFS-EN 12504-1 Näytteenotto, tutkiminen ja puristuslujuuden testaus
 • SFS-EN 12504-2 Kimmoarvon määritys
 • SFS-EN 12504-3 Ulosvetovoiman määritys
 • SFS-EN 12504-4 Ultraäänen nopeus
 • VTT-TEST R005-01-2013 kimmovasaran kalibrointi'
 • ASTM C 512-02 Standard Test Method for Creep of Concrete in Compression (Viruma)
 • By 22 Betonin kuivumiskutistuminen (By 22, 5.3.2.2)
 • By45/BLY7 Kulutuskestävyyden mittaus (Betonilattiat 2014 by45/BLY7. 1.3.3.3 )
 • SFS-EN 13892-3:2004 Determionation of wear resistance-Böhme
 • SFS-EN 14629 Betonin kloridipitoisuuden määrittäminen
 • SFS-EN 14488-1 Tuoreen ja kovettuneen betonin näytteenotto
 • SFS-EN 14488-2 Nuoren ruiskubetonin puristuslujuuden määritys
 • SFS-EN 14488-4 Tartuntalujuus porattujen lieriöiden suoralla vetokokeella
 • SFS-EN 14488-5 Kuitubetonin energianabsorbtiokapasiteetti
 • FS-EN 14488-6 Ruiskubetonin kerrospaksuus
 • FS-EN 14488-7_Ruikubetonin kuitupitoisuuden määritys

Betoni / laastit / tiilet

 • ASTM C856-14 Ohuthietutkimus, betoni / laastit / tiilet
 • VTT TEST R003-00-2010 Betonin huokosjako ohuthieistä (huokosanalyysi)
 • ASTM C 856-14 betonin petrograafinen tutkimus

Materiaali- ja kiviainestestit

 • Materiaalien koostumuksen analysointi
  • Materiaalinäytteen TG/DTA
  • Mineraalikoostumus XRD-menetelmällä
  • Materiaalinäytteen kemiallinen koostumus XRF-menetelmällä
  • Elektronimikroskooppitutkimus (SEM-EDS)
  • Kuivaus/kosteuspitoisuuden määritys 105°C
  • Hehkutushäviö
 • SFS-EN 1744-1 Mineraalinäytteen vesiliukoinen kloridipitoisuus
 • SFS-EN 196-2 Sementin happoliukoinen sulfaatti
 • SFS-EN 1015 Muurauslaastien testimenetelmiä
 • SFS-EN 1015-17 Laastin vesiliukoisen kloridipitoisuuden määrittäminen​
 • Materiaalinäytteen sisältämä vapaa CaO
 • Materiaalinäytteen vedenimukyky, tilavuuspaino ja näennäinen huokoisuus EN 1936

Metallien koostumuksen analysointi OES-tekniikalla

 • Niukkaseosteiset teräkset
 • Ruostumattomat teräkset
 • Valurauta
 • Kuparin epäpuhtaudet
 • Messinki
 • Pronssi ja kolikkoseokset
 • Alumiini
 • Nikkelipohjaiset seokset