Asiantuntijapalvelut >> Rakennusten toimivuus >> Putkistojen kuntotutkimukset ja vuotoselvitykset

Putkistojen kuntotutkimukset ja vuotoselvitykset

Sidebar Image

Teemme putkistojen kuntotutkimuksia ja vuotoselvityksiä kaikentyyppisiin rakennuksiin. Toimitamme asiakkaalle esimerkiksi jäljellä olevaan putken seinämäpaksuuteen perustuvan​ arvion korjaustarpeesta ja korjauksen ajankohdasta.

Putkistojen kuntotutkumuksella selvitetään LVV-järjestelmien eri osien kunto. Näin varmistetaan mahdollisten korjausten oikea ajoitus ja vältetään turhat investoinnit.

Kuntotutkimustulosten pohjalta voidaan arvioida LVV-järjestelmän eri osien korjaustarpeita, korjaustöiden ajankohtaa sekä ns. vaihtoehtoisten saneeraustapojen käyttömahdollisuuksia LVV-verkoston eri putkiosuuksilla.

Teemme putkistojen kuntotutkimuksia ainetta rikkomattomilla eli NDT-menetelmillä. Putkistojen kuntotutkimuksissa hyödynnetään Eurofins Expert Services Oy:n laajaa osaamista rakenne- ja materiaalitekniikan puolelta. Kuntotutkimuksia tekevät kokeneet asiantuntijat nykyaikaisilla laitteistoilla.

K​untotutkimuspalveluihin sisältyvät syvälliset korroosiotutkimukset sekä eri putkimateriaalien nopeaan syöpymiseen liittyvät materiaalitekniset laboratorioanalyysit. Tarkastamme myös kiinteistöjen lämpökeskuksia. Kuntoarvioon voi sisältyä esimerkiksi putkilämmönvaihtimien jäljellä olevan eliniän arviointi.

Vesi-, ilma- ja lämpövuodot

Palvelumme käsittävät putkistovuotojen sekä rakenteiden ilma- ja lämpövuotokohtien paikantamisen. Putkistovuodot paikannetaan vesivuodon etsintään tarkoitetulla korrelaattorilla tai vaihtoehtoisesti merkkiaineilmaisimella. Vuodot voidaan paikantaa myös sähköakustisella paikantamislaitteella tai ultraääni-ilmaisimella. Rakenteiden ilma- ja lämpövuotokohdat etsitään infrapunalämpökameralla ja tiiviysmittauksilla.

​FISE-pätevöitynyt kuntotutkija

Kuntotutkijamme erityisasiantuntija Jukka Saarenpää on FISE-pätevöitynyt lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija​.