Testaus ja tarkastus >> Rakentamisen tuotteiden testaus >> Lämmöneristeet

Lämmöneristeet

Sidebar Image

Teemme lämmöneristeiden tuotekehitykseen, tuotehyväksyntään (CE-merkintään) ja laadun varmentamiseen liittyviä testauksia.


Teemme testausta mm. mineraalivilla- (MW), polystyreeni- (EPS), suulakepuristettu polystyreeni- (XPS), polyuretaani- (PUR) ja eri tyyppisten puukuitu- ja solukumieristyeiden tuotestandardien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi teemme useiden muiden lämmöneriste- ja rakennus-materiaalien tuotestandardien mukaista testausta.

Eurofins Expert Servicesin useimmat testausmenetelmät on akkreditoitu (Finas T001)​. Lisäksi toimimme monien tuotteiden osalta myös ilmoitettuna laitoksena (NB 0809) tai tyyppihyväksynnän myöntäjänä.

Testauksen lisäksi palvelemme kattavasti kaikissa lämmöneristeiden CE-merkintään, tuotehyväksyntään ja laadunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Standardeihin pohjautuvat testimenetelmät

Noudatamme tuote- ja testausstandardien mukaisia menetelmiä, mutta tarvittaessa voimme myös soveltaa testausta asiakkaan tarpeiden mukaan.

 • Pituus ja leveys EN 822
 • Paksuus EN 823
 • Suorakulmaisuus EN 824
 • Tasomaisuus EN 825
 • Puristuslujuus EN 826
 • Tiheys EN 1602
 • Mittapysyvyys laboratorio-olosuhteessa 23 ​​oC, 50 % RH EN 1603
 • Mittapysyvyys valituissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa EN 1604
 • Mittapysyvyys valituissa kuormitus- ja lämpötilaolosuhteissa EN 1605
 • Kuormitusviruma EN 1606
 • Vetolojuus kohtisuoraan pintoja vasten EN 1607
 • Vetolujuus pintojen suuntaisesti EN 1608
 • Vedenimeytyminen, lyhytaikainen osittainen upotus EN 1609
 • Koekappaleen lineaariset mitat EN 12085
 • Vesihöyrynläpäisevyys EN 12086
 • Vedenimeytyminen, pitkäaikainen, kokonaan upotettu EN 12087
 • Vedenimeytyminen diffuusiolla EN 12088
 • Taivutuslujuus EN 12089
 • Leikkauslujuus EN 12090
 • Jäätymis-/sulamiskestävyys EN 12091
 • Pistekuorman kesto EN 12430
 • Kokoonpuristettavuus EN 12431
 • Ilmanläpäisevyys / ilmanläpäisykerroin EN 29053
 • Sorptio-desorptio EN 12571
 • Lämmönjohtavuus EN 12667, EN 12939, EN ISO 8497
 • Rakennusmateriaalien ja rakennustuotteiden paloluokitus SFS-EN 13501-1+A1
 • Rakennusmateriaalien päästömittaukset