Rakennusmateriaalien testaus >> Betoni >> Betonin kemialliset rasitukset

Betonin kemialliset rasitukset

Sidebar Image

​Betonin säilyvyyteen maaperässä oleellisesti vaikuttavia kemiallisia tekijöitä katsotaan yleensä olevan viisi: happamuus (pH), sulfaatti, magnesium, ammonium ja aggressiivinen hiilidioksidi. Kuudentena tekijänä mukaan lasketaan useimmiten kloridi, joka voi vaikuttaa betonirakenteisiin aiheuttamalla korroosiota niissä käytetyissä teräksissä.

Betoninormeissa ympäristö onkin jaettu rasitusluokkiin edellä mainittujen viiden tekijän pitoisuuksien perusteella.

Tarkasteltaessa betonin turmeltumista ja käyttöikää vesinäytteistä määritettyjä tuloksia voidaankin arvioida nojautuen niihin pitoisuusrajoihin, jotka näille rasitusluokille on asetettu. Aggressiivisille aineille altistuneessa betonin kuntoa arvioidaan lujuuden lisäksi kemiallisiin sekä mikroskopiaan perustuvin analyysimenetelmin.