Liikennevälineet ja koneet >> ATP-testilaitoksen palvelut >> ATP-todistus

ATP-todistus

Sidebar Image

Eurofins Expert Services Oy tekee Eviran nimeämänä tarkastuslaitoksena kaikkia ATP-sopimuksen mukaisia testejä ja tarkastuksia, joilla selvitetään kuljetusvälineiden vaatimustenmukaisuutta. ATP-todistukset myöntää toistaiseksi Luonnonvarakeskus Luke. Voimassa olevia todistuksia on tällä hetkellä yli 4000 kpl.


ATP-todistus on kuljetusvälineen rekisteröintimaan viranomaisen antama todistus siitä, että kuljetusväline on ATP-sopimuksen vaatimusten mukainen. Sopimusmaat tunnustavat toistensa antamat ATP-todistukset. Siten esim. Ranskaan rekisteröidyllä ja siellä ATP-sertifioidulla puoliperävaunulla voidaan kuljettaa elintarvikkeita Suomen ja jonkun toisen sopimusmaan välillä. Jos kuljetusvälineen rekisteröintimaa vaihtuu, ATP-todistuksen tilalle on haettava todistus uudesta rekisteröintimaasta. Tällaisessa tapauksessa lähtömaan antama ATP-todistus on tarvittaessa voimassa kuusi kuukautta.

Kuljetusvälineen ATP-luokitus on em. rekisteröintimaan vaihdosta lukuun ottamatta voimassa ATP-todistukseen merkityn ajan. Esim. merkintä 01-2019 tarkoittaa sitä, että ATP-todistuksen viimeinen voimassaolopäivä on 31.1.2019​. Todistuksesta käy lisäksi ilmi kuljetusvälineelle annettu ATP-luokitus, esim. FRC, testit ja tarkastukset, joiden perusteella todistus on annettu, todistuksen hakija sekä kuljetusvälineen omistaja tai haltija. ATP-todistukseen on merkitty myös kuljetusvälineen yksilölliset tunnisteet, joiden perusteella luokitus voidaan kohdistaa tiettyyn kuljetusvälineeseen.

ATP-todistus tai sen virallisesti oikeaksi todistettu kopio tulee olla kuljetuksen aikana mukana. Jos kuljetusvälinen vaihtaa omistajaa tai haltijaa, ATP-todistus tulee luovuttaa uudelle omistajalle. Omistajan tai haltijan vaihdos ei vaikuta ATP-luokituksen voimassaoloon, mutta hakemuksesta Luke voi antaa uuden omistajan tai haltijan nimelle kirjoitetun korvaavan ATP-todistuksen.