Sertifiointi ja tuotehyväksyntä >> Ammattivenetarkastukset >> Ammattiveneohjeisto

Ammattiveneohjeisto

Sidebar Image

Ammattiveneitä on tarkastettu Pohjoismaisen Venenormiston (NBS-Y) mukaan vuodesta 1982 alkaen. Usein tarkastus on ollut vapaaehtoinen, mutta joissain tapauksissa lakisääteinen esim. öljynsuojarahaston korvauksen ehtona. NBS:n kehittäminen loppui 1990-luvun alussa.

Sen korvaajaksi kehitettiin silloisen Merenkulkuhallituksen (nykyään Traficom) Ammattiveneohjeisto perustuen NBS:ään ja uusiin ISO-standardeihin, joita oli kehitetty ensisijaisesti huvivenedirektiivin tarpeita varten.

Ammattiveneohjeisto tarjoaa modernin lähestymistavan ammattiveneiden turvallisuuden arvioinnille pituusvälillä 5,5 - 24 metriä. Ammattiveneohjeistoa on käytetty pääasiallisena työkaluna ammattiveneiden tarkastuksissa vuodesta 2009 lähtien.

Ammattiveneohjeiston uusin versio julkaistiin käyttöön vuonna 2016, versio 2016.2 otettiin käyttöön tarkastuksissa 1.12.2016.