ExpertServices >> Tietoa meistä >> Toiminnan laatu

Toiminnan laatu

Sidebar Image

Yli 1000 akkreditoitua standardia!

Sertifiointi-, testaus-, tarkastus- ja kalibrointipalvelumme ovat oleellisilta osin FINASin akkreditoimia. Akkreditointimme kattaa yli 1000 standardia. Toimimme l​isäksi usean direktiivin ja rakennus​tuoteasetuksen ilmoitettuna laitoksena sekä tuote- ja tyyppihyväksyjänä. Lue tästä lisää akkreditoinneista

Ilmoitetut laitokset

No 0537

  • 93/43/EEC Lääkinnälliset laitteet
  • 98/79/EC In vitro diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet 
  • 2008/57/EC Rautatiedirektiivi
  • 2014/34/EU ATEX direktiivi
  • 2013/53/EU Huvivenedirektiivi 
  • Rakennustuoteasetus no 305/2011
  • 2014/90/EU Laivavarustedirektiivi