Testaus ja tarkastus >> Rakentamisen tuotteiden testaus >> Betoniraudoitteet ja kuormia siirtävät teräsosat

Betoniraudoitteet ja kuormia siirtävät teräsosat

Sidebar Image

Toimimme riippumattomana ja puolueettomana asiantuntijana betoni- ja jänneterästen, raudoitteiden sekä kuormia siirtävien teräsosien tuotehyväksyntään liittyvässä testaus- ja tarkastustoiminnassa.

Palveluitamme ovat

  • Betoniterästen, jänneterästen sekä kuormia siirtävien teräsosien testaus
  • Valmistajan jatkuvan sisäisen laadunvalvonnan valvonta
  • Tehtaan sisäiseen laadunvalvontaan liittyvät testauspalvelut
  • Tuotekehitykseen liittyvät testauspalvelut
  • Vauriotapauksiin liittyvät testauspalvelut

Laboratoriomme yleisaineenkoetuslaitteet soveltuvat materiaalitestaukseen ja muodonmuutoksen mittaukseen staattisilla kuormilla voima-alueella 0,5 - 2000 kN ja dynaami​silla kuormilla voima-alueella 0,5 - 350 kN.

Teemme tuotteille myös poikittaisharjojen ja pintakuvioinnin mittauksia sekä kemiallisen koostumuksen määrityksiä. Jänneteräksille teemme lisäksi relaksaatiokokeita ja taivutusvetokokeita.

Akkreditoitua ja valtuutettua testaus- ja tarkastustoimintaa

Eurofins Expert Services on Inspecta Sertifiointi Oy:n, Suomen Betoniyhdistrys ry:n, Nordcert AB, GlobeCert AB ja Deutsches Institut für Bautechnik DIBt:n valtuuttama tarkastus- ja testauslaitos.

Lisäksi toimimme kansallisen akkreditointielimen Finasin akkreditoimana tarkastuslaitoksena I006 ja testauslaboratoriona T001.
Lue lisää: FINASin akkreditoimat pätevyysalueet