Testaus ja tarkastus >> Liikennevälineet ja koneet >> Laivojen rakenteiden ja järjestelmien palotestaus

Laivojen rakenteiden ja järjestelmien palotestaus

Sidebar Image

Laivavarusteiden ruorimerkintä ja muut hyväksyntämenettelyt

Euroopan Unionin, EU, maiden lipun alle tuleviin laivoihin asennettavia tuotteita ja materiaaleja koskee Euroopassa laivavarustedirektiivi 2014/90/EU ja sitä täydentävä täytäntöönpanoasetus. Direktiivin paloturvallisuuteen liittyvät vaatimukset perustuvat kansainvälisiin SOLAS-määräyksiin (the International Convention for the Safety of Life at Sea) ja IMO:n (International Maritime Organization) palokoekoodin 2010 FTP Code (IMO Resolution MSC.307(88)) mukaisiin menetelmiin.​

Laivanvarustedirektiivi edellyttää tuotteen testausta, tyyppihyväksyntää ja valmistuksen laadun arviointia. Tuotteilla tulee olla laivaan asennettaessa hyväksyntää osoittava merkintä (ruorimerkki). USA:n ja EU​:n välisen MRA-sopimuksen (Mutual Recognition Agreements on marine equipment) mukaisesti eurooppalaiset ruorimerkityt tuotteet hyväksytään USA:ssa ja USCG:n (United States Coast Guard) hyväksynnät Euroopassa.

Muiden kuin EU:n maiden lipun alle tuleviin laivoihin asennettavien tuotteiden ja materiaalien hyväksynnän antaa kyseisen lippuvaltion merenkulkuviranomainen. Usein lippuviranomaista edustaa jokin merenkulkualan luokituslaitos. Myös tällöin hyväksyntä perustuu SOLAS-määräyksiin ja IMO:n palokoekoodin mukaisiin menetelmiin.

Laivanvarustedirektiivin ilmoitettuna laitoksena Eurofins Expert Services Oy:n toiminnan piiriin kuuluvat myös laivavarusteiden ruorimerkintäpalvelut ja autamme direktiivin mukaisissa menettelyissä.

Lue lisää laivavarusteiden ruorimerkintäpalveluistamme

Määräykset, luokitukset ja testausmenetelmät

Laivojen paloturvallisuutta koskevat määräykset on annettu SOLAS II-2 luvun säännöissä, joista löytyvät rakenteiden paloluokkavaatimukset käyttökohteen mukaan. Rakenteet luokitellaan paloluokkiin A-0, A-15, A-30 ja A-60 sekä B-0 ja B-15. Paloluokka osoitetaan palokoekoodin 2010 FTP Code, Part 3 edellyttämiä testimenetelmiä käyttäen. Laivoissa käytettävien muoviputkien kokeet luokkiin L1, L2 ja L3 tehdään IMO Resolution A.753(18) menetelmien mukaisesti.

​Palvelumme laivarakenteiden ja järjestelmien palotestauksessa

Teemme palokoekoodin (2010 FTP Code) mukaisia palotestejä laivoissa käytettävien rakenteiden ja järjestelmien paloturvallisuuden varmentamiseksi seuraavasti:

  • A- ja B-paloluokan laipioita ja kansia (2010 FTP Code, Part 3)
  • B- paloluokan verhouksia ja kattoja (2010 FTP Code, Part 3)
  • Ovia (2010 FTP Code, Part 3)
  • Ikkunoita (2010 FTP Code, Part 3)
  • Palopeltejä (2010 FTP Code, Part 3)
  • Putki-, kanava- ja kaapeliläpivientejä (2010 FTP Code, Part 3)
  • Palo-ovien toimilaitteita (2010 FTP Code, Part 4)
  • Nopeiden alusten palonkestäviä rakenteita (2010 FTP Code, Part 11)
  • Laivojen muoviputkien testaus (IMO Resolution A.753(18))

Teemme testejä myös H-luokan rakenteille. Testausvalmiutemme kattavat myös isojen koekappaleiden​ testauksen. Tarvittavista koejärjestelyistä riippuen testattava rakenne voi olla jopa 4 m korkea tai 5 m leveä.

Lisäksi teemme testisuunnitelmia tulosten mahdollisimman laajan hyödynnettävyyden varmistamiseksi sekä testituloksiin perustuvia lausuntoja laivarakenteiden ja järjestelmien paloteknisestä toimivuudesta.

Akkreditoitua testaamista

Eurofins Expert Services Oy on akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukaisesti (T001). Pätevyysalueemme on esitetty kansallisen akkreditointielimen FINASin verkkosivuilla www.finas.fi.

USCG (United States Coast Guard) ja RMRS (Russian Maritime Register of Shipping, Venäjän merirekisteri) ovat hyväksyneet meidät suorittamaan suurimman osan palokoekoodin (2010 FTP Code) mukaisista testeistä sekä soveltuvin osin FSS-säännöstössä (FSS Code) määritettyjä testejä. ​

Asiantuntijoillamme on vahva kokemus erilaisten menetelmien mukaisista hyväksyntätesteistä.

Tärkeitä linkkejä