Palvelut >> Asiantuntijapalvelut >> Rakenteiden asiantuntijaselvitykset

Rakenteiden asiantuntijaselvitykset: rakennustuotteet ja kantavat rakenteet

Sidebar Image

Ratkaisemme rakennusten kantavien rakenteiden, siltojen ja erikoisrakenteiden rakenteellisen toimivuuden ongelmia. Varmistamme rakenteiden turvallisuuden ja toimivuuden markkinoiden, käyttäjien ja viranomaisten vaatimusten suhteen.

Toimimme tutkimuksen, tuotekehityksen ja tuotehyväksynnän tukena. Tarkastamme rakennesuunnitelmia ja teemme rakenteiden vaurioselvityksiä.

Rakenteiden toimivuuden laskennalliset selvitykset ja lausunnot

Selvitämme laskennallisesti rakennustuotteiden, liitososien ja liittimien lujuus- ja jäykkyysominaisuuksia sekä rakenteiden kantavuutta, jäykistävyyttä ja taipumia. Tarkastelemme myös rakenteiden värähtelyjä sekä väsymis- ja maanjäristyskestävyyttä.

Eurokoodi-suunnittelustandardien käyttöönotto

Annamme Eurokoodi-koulutusta ja autamme Eurokoodi-standardien käyttöönotossa ja tulkinnoissa.

Kotimaiset ja kansainväliset tuotehyväksynnät

Kehitämme hyväksyntöjä varten RakMK:ta ja Eurokoodia tukevia rakennetuotteiden mitoitusmenetelmiä. Teemme CE-merkinnän edellyttämiä EN-standardin tai ETA-hyväksynnän ETAG-ohjeen mukaisia rakenn​ustuotteen lujuus- ja jäykkyysominaisuuksien laskennallisia määrityksiä.

Määritämme mekaanisia ominaisuuksia myös kotimaisia tyyppihyväksyntöjä, käyttöselosteita sekä VTT-sertifikaatteja ja lausuntoja varten. Toimimme asiakkaan tukena ulkomarkkinoiden, kuten Pohjois-Amerikka, Venäjä ja Japani, hyväksyntöihin liittyvissä rakenneteknisissä kysymyksissä.

Suunnitteluohjelmien ja rakennesuunnitelmien tarkastukset

Teemme rakennesuunnitteluohjelmien ja rakennesuunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastuksia. Toimimme myös vaativien rakenteiden toteutuksen ulkopuolisena tarkastajana sekä tehtaalla että työmaalla.

Rakenteiden vaurioselvitykset

Teemme vaurioituneiden rakenteiden kantavuusselvityksiä ja romahtaneiden rakenteiden sortumasyyn tutkintaa. Annamme lausuntoja rakennevaurioista ja toimimme asiantuntijana rakenteiden puutteita tai virheitä koskevissa riitatapauksissa.

Autamme kattavasti erilaisiin rakenteisiin liittyvissä kysymyksissä

  • Betonirakenteet
  • Puurakenteet
  • Teräsrakenteet
  • Ohutlevy- ja sandwichrakenteet
  • Liittorakenteet
  • Muuratut rakenteet
  • Liittimet ja liitososat ​